Geschiktheid (suitability)

Een beschrijving van het type, doel en andere kenmerken van een middel. Er worden geschiktheden aan middelen toegewezen om ze te beschrijven. Een zaal kan bijvoorbeeld over de volgende geschiktheden beschikken: collegezaal, centrale campus. De geschiktheidscriteria van een activiteit bepalen welke middelen Enterprise Timetabler toegewezen kunnen worden aan de activiteit.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018