Voorgestelde dag en tijd (suggested day and time)

De dag en tijd waarop een gespecificeerde activiteit geroosterd zou moeten worden. Standaard zijn de voorgestelde dag en tijd een harde beperking; als de activiteit op een andere dag en tijd wordt geroosterd, ontstaat een roosterprobleem. In het scherm Roostervoorkeuren in Enterprise Timetabler, kan de gebruiker specificeren of de voorgestelde dag en tijd als een harde beperking gezien moeten worden, of dat de harde beperking niet is geactiveerd en daarvoor in de plaats gezien moet worden als een overwogen zachte beperking.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018