Studentenset (student set)

Indien de academische onderwijsstructuur op het niveau van studieprogramma begint: een groep studenten die ingeschreven staan voor dezelfde activiteiten binnen een studieprogramma. De activiteiten waaraan een studentenset is toegewezen overlappen elkaar niet. Studenten die hetzelfde studiepad volgen, kunnen aan verschillende studentensets worden toegewezen als sommige activiteiten binnen hun modules relatief klein zijn. Als bijvoorbeeld twee studenten beide inschrijven op dezelfde scheikundemodule, maar de praktijklessen van de module hebben een kleine geplande grootte en er zijn diverse praktijklessen nodig om te voldoen aan de vraag, dan kan het gebeuren dat de twee studenten worden ingedeeld in verschillende praktijkactiviteiten. Studentensets kunnen een totale omvang van slechts één student hebben, omdat de capaciteit van sommige activiteiten beperkt is tot één (bijvoorbeeld, maximaal één student geneeskunde in een operatiekamer).

Indien de academische onderwijsstructuur op een lager niveau begint: een groep studenten die ingeschreven staan voor dezelfde activiteiten binnen een module. Een student kan worden toegewezen aan meerdere studentensets. Het kan zo zijn dat er een studentenset is voor iedere module die de student volgt. Maar een student kan niet aan meer dan één studentenset per module worden toegewezen.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018