Reden (reason)

Een uitleg waarom de gespecificeerde activiteit niet op de gespecificeerde positie in het rooster geroosterd moet worden. Als de gespecificeerde positie de thans ingeroosterde positie van de activiteit is, vat iedere reden een beperking samen welke niet wordt nageleeft. In alle andere situaties zal in iedere reden worden samengevat welke beperking niet zal worden nageleeft als de activiteit op die positie (opnieuw) ingeroosterd zou worden.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018