Studieprogramma (programme of study)

Een vastgestelde reeks modules die doorgaans een jaar vormen van een studie van een student. Als er studieprogramma's in de database aanwezig zijn, kunnen ze uit verplichte en optionele modules bestaan. Hiervoor schrijven studenten zich in om voldoende studiepunten te halen om te slagen voor het programma. Een module kan deel uitmaken van meer dan één studieprogramma.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018