Studiepad (pathway)

Een geldige combinatie van modules binnen een studieprogramma. De ontworpen studiepaden kunnen allemaal geldige combinaties zijn, of alleen de combinaties die naar waarschijnlijkheid door studenten worden gekozen. Na Enterprise Course Planner ontwerpt genoeg activiteiten om de verwachte omvang van iedere module te ondervangen, genereert studentensets die elk een combinatie van activiteiten binnen de modules van een studiepad vertegenwoordigen. Studiepaden beperken indirect het roosterproces omdat de activiteiten van een studentenset vrij van clashes moeten blijven.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018