Maximale tijdspanne werk (maximum workspans)

Een harde beperking waarmee wordt gewaarborgd dat de verstreken tijd tussen de start van de eerste activiteit binnen een gespecificeerd tijdsblok, tot het einde van het laatste tijdsblok, een gespecificeerde limiet niet overschrijdt. De beperking wordt toegepast op ieder tijdsblok dat deel is van de beperking.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018