Zaal (location)

Een plek waar een activiteit kan plaatsvinden. Een zaal kan een klaslokaal zijn, of een collegezaal, een bepaalde plek buiten, of een ander gelijkwaardig lokaal, maar kan ook een faciliteit zoals een sportveld zijn.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018