Kostengroep (cost band)

Een specificatie van de kosten die door afdelingen worden gemaakt wanneer een middel uit die kostengroep wordt gebruikt. Een seminarruimte kan bijvoorbeeld zijn toegewezen aan een kostengroep 'Kleine zaal' en hierin worden afzonderlijke en verschillende uurtarieven gespecificeerd. Deze zijn afhankelijk van het gegeven of het middel wordt gebruikt door de eigenaar, door een andere afdeling, of voor een externe boeking. Wanneer een middel wordt toegewezen aan een activiteit, dragen de kosten van het middel bij aan de totale kosten van de activiteit.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018