Groeperen (clump)

  1. Een optie om studenten toe te wijzen waarmee volledige deelname aan activiteiten wordt gestimuleerd. Studenten worden bijvoorbeeld aan de eerste, via een activiteitsjabloon aangemaakte, activiteit toegewezen totdat deze vol is. Daarna worden de studenten aan de tweede activiteit toegewezen.
  2. Een roosteroptie waarmee de verstreken tijd tussen de eerste en tweede activiteit waaraan een studentenset of middel tijdens de week worden toegewezen, wordt geminimaliseerd.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018