Blokkerende activiteit (blocking activity)

Een geroosterde activiteit waardoor de thans geselecteerde activiteit niet in een specifiek tijdvak geroosterd kan worden. Bijvoorbeeld, een docent die nodig is voor de thans geselecteerde activiteit, is in dat specifieke tijdvak toegewezen aan de blokkerende activiteit.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018