Activiteitsjabloon (activity template)

Een algemene beschrijving van een activiteit die zich tussen de activiteit en module bevindt binnen Syllabus Plus Course Planner nl Enterprise Course Planner goedkeuren. De bij een module behorende activiteitsjablonen beschrijven hoe de module eruitziet vanuit het perspectief van een student, zoals de lessen en tutorials die de student moet bijwonen om de module te bestuderen.

Een activiteitsjabloon beschrijft gelijke eigenschappen van een activiteit, zoals duur, naam, geplande grootte, beschikbaarheidspatroon, en vereiste. Activiteiten die vanuit het sjabloon worden gegenereerd, krijgen deze eigenschappen. De naam van het activiteitsjabloon vormt de basis van de hieruit voortkomende activiteitennaam. Om een nieuwe activiteitennaam aan te maken kunnen er bijvoorbeeld nummers aan de naam van het activiteitsjabloon worden toegevoegd. Er kunnen namelijk meerdere activiteiten worden aangemaakt vanuit hetzelfde activiteitsjabloon. Er worden meerdere activiteiten aangemaakt wanneer de geplande grootte van de activiteitsjabloon aangeeft dat er meer dan één instantie van de activiteit nodig is om tegemoet te komen aan alle studenten die de activiteit nodig hebben. Syllabus Plus dwingt af dat elke studentenset slechts toegewezen kan worden aan één van de activiteiten die vanuit iedere sjabloon worden gegenereerd.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018