Wijzigingen aan de snapshot terugschrijven naar een SDB

Wanneer u een snapshot aanmaakt en oplaadt, is de knop Terugschrijven standaard grijs. Maar de snapshot heeft een verwijzing naar de SDB via het oorspronkelijke image waarmee de snapshot verbonden is. Enterprise Timetabler kan de snapshot aan de SDB verbinden, zodat Enterprise Timetabler de wijzigingen die u hebt aangebracht in de snapshot, kan terugschrijven. Bijvoorbeeld als het 'wat als'-scenario dat u ontwerpt, daadwerkelijk plaatsvindt.

Belangrijk: De Terugschrijven-functie wijzigt data in de SDB. U mag alleen wijzigingen terugschrijven van een snapshot als het uw bedoeling is de huidige gegevens in de SDB te overschrijven en te delen met andere roosteraars.

Om de knop Terugschrijven aan te zetten en uw wijzigingen in de snapshot terug te schrijven, doet u het volgende:

  1. In het Bestand menu, klik op Unlock SDB Controls. De knoppen Terugschrijven en Verversen zijn niet langer grijs.
  2. Klik op Terugschrijven.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018