Weekpatroonbalk

De weekpatroonbalk geeft aan welke weekactiviteiten in het roostergebied worden weergegeven.

Een screenshot met cijfers die elementen van de weekpatroonbalk aanduiden

De weekpatroonbalk (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

De balk wordt weergegeven boven het roostergebied en bevat de volgende elementen:

Lichtgrijze cel (zie 1 hierboven)

Een week die wordt weergegeven (in het roostergebied).

Witte cel (2)

Een week die niet wordt weergegeven (in het roostergebied).

Donkergrijze cel (3)

Een week waarin een item dat in het Objectenoverzicht is geselecteerd, niet beschikbaar is. Weken die donkergrijs zijn, zijn weken die u niet aan het bekijken bent.

N.B. Indien u meerdere items selecteert in het Objectenoverzicht, kunnen weken die niet beschikbaar zijn voor een van de items, mogelijk wel worden bekeken (lichtgrijze cel). Dit doet zich voor als een van de overige geselecteerde items activiteiten bevat die gedurende die weken zijn geroosterd, of als u een niet-geroosterde activiteit in het Activiteitenoverzicht selecteert en het bijbehorende onderwijsweekpatroon die weken bevat.

Groen vierkant binnen cel (4)

Indien een of meer activiteiten zijn geselecteerd in het Activiteitenoverzicht:

Een week binnen het onderwijsweekpatroon van minstens één van de geselecteerde activiteiten.

Om te bekijken voor welke weken iedere afzonderlijke activiteit is geroosterd, zie de kolom Geroosterde weken van de tabel in het Activiteitenoverzicht.

Gele markering

Geeft huidige week aan. De huidige datum wordt bepaald door de datuminstelling van uw werkstation.

Cijfers boven de balk (5)

Nummer lesweek.

Infotips boven iedere cel

Als u met de muis boven een cel zweeft, verschijnt een infotip die het weeknummer en de startdatum weergeeft.

Infotip boven de balk

Als u met de muis boven de balk zweeft, verschijnt een infotip met de volgende informatie:

Het gecombineerde onderwijsweekpatroon van de geselecteerde activiteiten

De weken die u op dit moment aan het bekijken bent

Om aan/uit te schakelen of de activiteiten van een week worden weergegeven, klikt u op de week in de weekpatroonbalk.

Wanneer u items in het Objectenoverzicht selecteert, wijzigen de weken die worden weergegeven in het roostergebied en de weekpatroonbalk wordt bijgewerkt.

  • Als u een module in het Objectenoverzicht selecteert, worden in het roostergebied de weken weergegeven dat de module beschikbaar is. Die weken worden in de weekpatroonbalk lichtgrijs; alle overige weken kleuren donkergrijs, omdat ze niet worden weergegeven en de module niet beschikbaar is.
  • Als u een ander soort item selecteert, bijvoorbeeld een zaal:
    • geeft Enterprise Timetabler de weken weer (lichtgrijs) die ten minste één geroosterde activiteit bevatten die aan dat item verbonden is. Bijvoorbeeld activiteiten die aan de geselecteerde zaal zijn toegewezen. De weken waarin het item niet beschikbaar is, worden donkergrijs. Alle andere weken worden wit.
    • Als alle activiteiten die met dat item verbonden zijn worden ontroosterd of als er geen activiteit aan dat item verbonden is, worden alle weken dat het item beschikbaar is (lichtgrijs) weergegeven. De weken waarin het item niet beschikbaar is, worden donkergrijs. Niet-geroosterde activiteiten kunnen met een item verbonden zijn doordat ze een vooraf ingestelde vereiste hiervoor hebben.

Als u een activiteit in het Activiteitenoverzicht selecteert, geven groene vierkantjes het onderwijsweekpatroon van de activiteit in de weekpatroonbalk aan. Deze weken worden ook weergegeven in het roostergebied; de corresponderende weken worden lichtgrijs in de weekpatroonbalk.

  • Tip: Om te voorkomen dat de bekeken weken veranderen wanneer een andere activiteit in het Activiteitenoverzicht wordt geselecteerd, of wanneer u een ander item in het Objectenoverzicht selecteert, klikt u in de werkbalk op de knop Weken vastzetten (zie 6 hierboven).Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018