Activiteiten en roosters bekijken

Om te zien wanneer de activiteiten van een item, zoals de zaal of studentenset, zijn ingeroosterd, zoekt u het item en bekijkt vervolgens het rooster van het item. U kunt kiezen hoe het rooster wordt weergegeven. U kunt ook niet-geroosterde activiteiten bekijken. U kunt bijvoorbeeld, voordat u activiteiten roostert om een rooster te maken, de activiteiten die tot een specifieke module behoren, opsommen.

Over deze taak: De aan u verleende permissies bepalen tot welke items en activiteiten u toegang hebt. Verschillende gebruikers kunnen verschillende permissies hebben, bijvoorbeeld omdat ze voor verschillende afdelingen werken. Dus de items en activiteiten die door Enterprise Timetabler worden weergegeven, kunnen voor u anders zijn dan voor andere gebruikers.

Een screenshot met cijfers voor instructies om activiteiten en roosters weer te geven

Een rooster weergeven (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om het rooster van een item te tonen, doet u het volgende:

 1. In het Objectenoverzicht zoekt u het item waarvan u het rooster wilt weergeven:
  1. Klik op het soort item in het menu bovenaan het Objectenoverzicht (zie 1 hierboven).
  2. Optioneel: Om het item waar u naar zoekt gemakkelijker te vinden, kunt u kolommen toevoegen aan de tabel; sommige kolommen bevatten misschien gegevens die u helpen het item waar u naar zoekt te identificeren. U kunt items zoeken, filteren en groeperen in de tabel in het Objectenoverzicht, en u kunt de items sorteren.
 2. Klik op een item in de tabel (2). Enterprise Timetabler geeft de activiteiten en het rooster van het item weer:
  • De activiteiten van het item staan in een tabel in het Activititeitenoverzicht (3). Als u op een activiteitsjabloon hebt geklikt, worden de activiteiten gemaakt op basis van dat sjabloon. Als u op een deel van de onderwijsstructuur hebt geklikt, zoals een module, maken de activiteiten deel uit van dat onderdeel van de structuur. Als u op een middel hebt geklikt, worden de activiteiten aan het middel toegewezen, of geldt hiervoor een vooraf ingestelde vereiste. Als u op een studentenset of student hebt geklikt, worden deze toegewezen aan de getoonde activiteiten.
  • Het rooster van het item wordt in het roostergebied weergegeven (4).
  • Tip: Als u alleen de activiteit wilt weergeven die in de activiteitentabel is geselecteerd, klikt u op de knop Toon geselecteerde activiteiten (5) op de Roosterwerkbalk.
  • De weekpatroonbalk is bijgewerkt.
  • Tip: U kunt meerdere items uit de tabel in het Objectenoverzicht selecteren. De activiteiten van ieder geselecteerd item worden in de activiteitentabel geladen.
 3. Zoek, filter, groepeer en sorteer de gegevens in de activiteitentabel, als dit nodig is.
 4. Selecteer een roosteroverzicht en stel de opties in waarmee wordt bepaald hoe het rooster wordt weergegeven. Het Gecombineerde rooster is het standaardroosteroverzicht.
 5. Om naast dit rooster het rooster van een ander item te bekijken, opent u een nieuw venster.
  • Tip: Om de instellingen van het huidige filter toe te passen op de activiteitentabel in vensters die u daarna opent, klikt u op de knop Filterblokkering aan/uit (6) op de Roosterwerkbalk.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018