Een waiver van een roosterprobleem intrekken

Als een probleem niet langer wordt getolereerd, kunt u de bijbehorende waiver intrekken.

Om de waiver van een probleem in te trekken, doet u het volgende:

  1. Controleer in de Problemenwerkbalk of Toon waived problemen ingeschakeld is.
  2. Als de probleemlijst nog niet in het Objectenoverzicht wordt weergegeven, klikt u op Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht.
  3. In de oppervlakte Activiteitsproblemen klikt u op het probleem waarvan u de waiver wilt intrekken. U kunt meerdere problemen selecteren.
  4. In het menu Acties, wijst u met de pijl naar Problemen, en vervolgens klikt u op Waiver intrekken.

Resultaat: De waiver wordt gewist. De probleemtelling naast de knop Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht neemt toe en de waivertelling wordt lager.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018