Soorten problemen

Een roosterprobleem heeft een specifiek soort.

Een probleem heeft één van de volgende soorten:

Soort probleem

Beschrijving

Gekoppeld aan

Activiteit/Zaalgrootte

De toegewezen zaal is te klein voor de activiteit.

Dit probleem kan optreden wanneer de grootte van de activiteit toeneemt, of de capaciteit van de zaal afneemt.

Activiteit

Vermijd Uitgestelde Middelen Beperking

De toewijzing van een of meer soorten middelen, of de toewijzing van studentensets, is uitgesteld voor de activiteit.

Er wordt één probleem gecreëerd voor ieder soort middel waarvoor toewijzing is uitgesteld, of voor studentensets.

Dit probleem ontstaat in de volgende scenario's:

  • Een activiteit wordt geroosterd wanneer de optie middel uitstellen is geactiveerd.
  • De functie Roosteren Speciaal wordt gebruikt om de activiteit te roosteren. Eén of meerdere soorten middelen, of studentensets, is/zijn niet geselecteerd in het scherm Roosteren Speciaal.

Activiteit

Vermijd Dubbele Boeking Beperking

Het middel of de studentenset wordt toegewezen aan twee activiteiten die op dezelfde tijd plaatsvinden.

Middel

Studentenset

Vermijd Middelen Wanverhouding

Een middel dat aan de activiteit is toegewezen, voldoet niet aan de vereisten van de activiteit.

Dit probleem ontstaat in de volgende scenario's:

  • Er zijn te weinig middelen toegewezen.
  • Er zijn te veel middelen toegewezen.
  • Er is een ongepast middel toegewezen. Bijvoorbeeld, een te kleine zaal, een docent die niet voldoet aan de geschiktheidscriteria van de activiteit; uitrusting die niet van de afdeling is of niet wordt gedeeld met de afdeling waaraan de activiteit is verbonden.

Activiteit

Vermijd Volgorde

De activiteit vindt plaats na één of meer van de activiteiten waaraan de activiteit vooraf moet gaan. Of de interval tussen de activiteiten in de relatie valt niet tussen de minimum en maximum intervals zoals in de relatie is gespecificeerd.

Wanneer de volgordelijkheid gebroken is, wordt één probleem gegenereerd; de activiteit die vooraf moet gaan heeft het probleem.

Activiteit

Niet gelijktijdig roosteren met

Twee middelen die niet tegelijkertijd gebruikt mogen worden, zijn thans toegewezen aan gelijktijdige activiteiten. ´Niet Gelijktijdig Roosteren Met´-relaties worden aangemaakt in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Een ´Niet Gelijktijdig Roosteren Met´-relatie tussen twee studentensets specificeert dat de activiteiten die door één van de studentensets wordt bijgewoond, niet op hetzelfde tijdstip mogen plaatsvinden als de activiteiten die worden bijgewoond door de andere studentenset. Een student kan aan beide studentensets toegewezen zijn.

ls activiteiten die niet mogen overlappen, gelijktijdig plaatsvinden, wordt een 'Niet Gelijktijdig Roosteren Met'-probleem gegenereerd. 'Niet Gelijktijdig Roosteren Met'-relaties betreffende studentensets worden in Enterprise Course Planner aangemaakt.

Middel

Studentenset

Vrij Uur

Binnen het rooster van het gespecificeerde middel is een ontoereikend aantal tijdsblokken vrij van activiteiten.

Een beperking Vrij tijdsblok bestaat uit één of meer tijdsblokken (bijvoorbeeld, maandag de hele dag, dinsdag de hele dag, woensdag de hele dag), en een getal dat bepaalt hoeveel van deze tijdsblokken vrij van activiteiten moeten blijven.

Middel

Maximum aantal uren

Binnen een gespecificeerd tijdsblok overschrijdt de totale tijdsduur van de activiteiten van het middel de vastgestelde limiet.

Middel

Maximale werktijd

Binnen een gespecificeerd tijdsblok overschrijdt de interval tussen de start van de eerste activiteit van het middel en het einde van de laatste activiteit van het middel, de gespecificeerde limiet.

Middel

Maximum Uren per Week

De totale duur van de activiteiten van een middel gedurende een week overschrijdt de maximum urenlimiet van het middel.

De limiet wordt bepaald door de waarde van de eigenschap Maximaal aantal tijdsduurblokken van het middel, dat is bepaald in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Middel

Geen-Contact Tijdsbeperking

De optelsom van de vereisten van het middel betreffende de Geen-Contact Tijdsbeperking en de totale duur van de activiteiten gedurende een week, overschrijdt de maximum-urenlimiet van het middel.

De limiet wordt bepaald door de waarde van de eigenschap Maximaal aantal tijdsduurblokken van het middel. De vereisten van de Geen-Contact Tijdsbeperking van het middel worden bepaald door de waarde van zijn eigenschap Niet onderwijsgebonden . Beide eigenschappen worden bepaald in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Middel

Middelen onderbreking

Het middel heeft onvoldoende opvolgende vrije periodes in ieder tijdsblok dat in de beperking is gespecificeerd.

Middel

Zelfde tijd activiteiten beperking

De activiteit is niet op dezelfde dag en zelfde tijd geroosterd als andere activiteiten waarmee het een zelfde tijd activiteiten relatie heeft.

Voor iedere 'Zelfde Tijd Activiteit'-relatie die wordt verbroken, wordt één probleem gegenereerd. Er kunnen meerdere activiteiten betrokken zijn bij een Zelfde Tijd Activiteit.

Activiteit

Delen met Afdelingen

De activiteit heeft een middel toegewezen gekregen dat niet wordt gedeeld met de afdeling van de activiteit.

Activiteit

Voorgestelde Tijdsbeperking

De geroosterde dag of tijd van de activiteit komt niet overeen met de voorgestelde dagen en tijden van de activiteit. Zie Activiteitseigenschappen.

Activiteit

Reistijdentabel

Het middel beschikt niet over voldoende tijd om tussen de opgenoemde activiteiten te reizen. Reistijden worden afgelezen van de gespecificeerde reistijdentabel. Voor iedere onmogelijke reis die het middel gevraagd wordt te maken, wordt een probleem gegenereerd.

Middel

Niet-Beschikbaarheid

De activiteit is geroosterd op een tijd dat het niet beschikbaar is, of gedurende een week dat het niet beschikbaar is.

Het middel is toegewezen op een tijdstip dat het niet beschikbaar is, of gedurende een week dat het niet beschikbaar is.

Activiteit

MiddelScientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018