Zachte beperkingen

De dag en tijd waarop Enterprise Timetabler een activiteit roostert, wordt beïnvloed door zachte beperkingen. Enterprise Timetabler kiest een dag en tijd die geen harde beperkingen doorbreken, en die het beste voldoen aan de eisen van zachte beperkingen.

In het scherm Roostervoorkeuren kunt u aanpassen hoeveel invloed iedere zachte beperking heeft. De volgende zachte beperkingen zijn beschikbaar. Sommige beperkingen zijn alleen op sommige soorten items van toepassing.

Beperking

Beschrijving

Overwerk vermijden

Geef de voorkeur aan middelen die hun afgesproken tijd niet overschrijden.

Problemen vermijden

Geef de voorkeur aan tijden die tot minder doorbroken beperkingen leiden.

Best passend

Geef de voorkeur aan zalen die beter passen bij de grootte van de activiteit.

Minst gespecialiseerd

Geef de voorkeur aan middelen die minder geschiktheden hebben en dus minder gespecialiseerd zijn.

N.B. Het gekozen middel moet nog steeds voldoen aan alle geschiktheidscriteria van de activiteit.

Evenwichtige werkbelasting

Geef de voorkeur aan toewijzing van middelen waardoor het gelijkwaardige gebruik van middelen wordt verhoogd. Het bereik van het proces dat een evenwichtige werkbelasting tot doel heeft, is de reeks middelen die geschikt en beschikbaar zijn voor de activiteit die wordt geroosterd.

Gebundeld: Geef de voorkeur aan middelen die aan de meeste activiteiten zijn toegewezen.

Minimaliseer reistijd

Geef de voorkeur aan middelen die de kortste reistijd vereisen vanaf de vereiste zaal; geef de voorkeur aan zalen die de kortste reistijd vereisten van de benodigde uitrusting.

Deze beperking heeft alleen invloed als reistijden zijn opgenomen in reisschema's.

Voorkeurbegintijden

Geef de voorkeur aan tijden waaraan het item de voorkeur geeft om activiteiten te laten starten.

Voorkeurinzet

Geef de voorkeur aan tijden waarop het item de activiteiten bij voorkeur geroosterd heeft.

Als eerste beschikbaar

Geef de voorkeur aan middelen waarvan de geschiktheden het beste overeenkomen met de geschiktheidscriteria van de activiteit. Middelen kunnen primaire geschiktheden en andere geschiktheden hebben.

Voorgestelde tijd

Geef de voorkeur aan tijden die de voorgestelde tijd van de activiteit het dichtst benaderen.

Deze zachte beperking wordt toegepast als de harde beperking Voorgestelde tijd thans niet dwingend wordt toegepast. Om te bekijken of dit het geval is, zie Selecteer welke harde beperkingen dwingend worden opgelegd.

Inzet spreiden

Geef de voorkeur aan tijden die leiden tot een evenwichtige spreiding van activiteiten over de volledige week van het rooster van het item.

Gebundeld: Als de optie is geselecteerd, worden de activiteiten qua tijd dicht bij andere activiteiten in het rooster van het item geroosterd. Als het rooster van het item geen activiteiten bevat, heeft deze beperking geen effect.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018