Snapshots

Om alternatieve roosteroplossingen vorm te geven of een 'wat als'-scenario te onderzoeken, kunt u met een snapshot werken. U kunt een snapshot nemen van het image dat in Enterprise Timetabler geladen is. Een snapshot is een kopie van het geladen image, dus, een snapshot zelf is ook een image.

U kunt bijvoorbeeld een image laden dat roostergegevens bevat voor het huidige academische jaar. Vervolgens kun u hier een snapshot van aanmaken. Nadat de snapshot is aangemaakt, kun u het laden in Enterprise Timetabler en het onafhankelijk van het actuele rooster en de SDB gebruiken.

Om bijvoorbeeld een rooster aan te maken dat een alternatief doel bewerkstelligt, kunt u het snapshot laden, activiteiten ontroosteren, past roostervoorkeuren aan en dan de activiteiten weer roosteren. Het rooster in het live rooster-image kan activiteiten van docenten bundelen; in het snapshot kunt u een alternatief rooster aanmaken dat activiteiten voor studentensets bundelt.

Of, om een 'wat als'- scenario te vormen, zoals het verlies van diverse zalen, kunt u het snapshot laden, en Enterprise Desktop Reference Data Manager gebruiken om verschillende zalen niet beschikbaar te laten worden. Vervolgens kunt u in Enterprise Timetabler de toewijzing van middelen van activiteiten die die zalen gebruiken, wijzigen. Als u succesvol alternatieve middelen kunt toewijzen aan die activiteiten, hebt u aangetoond dat het instituut de situatie aankan als het 'wat als'-scenario plaatsvindt.

Uw rechten om items te gebruiken in de snapshot, zijn dezelfde die u hebt om items in het image te gebruiken dat in Enterprise Timetabler geladen was op het moment dat het snapshot werd aangemaakt. Veranderingen wat betreft uw rechten die hierna plaatsvinden in Authorisation Manager, hebben geen effect op de snapshot.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018