Toon scores

Wanneer u handmatig een activiteit roostert of herroostert, berekent Enterprise Timetabler de geschiktheid van iedere geldige begintijd en geeft deze aan in het roostergebied. De geschiktheid van een begintijd wordt aangegeven door een groene balk binnen de corresponderende roostercel. De groene balken maken het u gemakkelijker om de beste begintijd voor de activiteit te kiezen.

In de berekening wordt rekening gehouden met de zachte beperkingen die van toepassing zijn op de items. Een docent kan bijvoorbeeld een sterke voorkeur hebben om op een bepaalde tijd les te geven, en er kan een sterke voorkeur van het instituut zijn om het onderwijs te concentreren tussen bepaalde tijden. In de berekening wordt ook het in overweging genomen.relatieve belang van de zachte beperkingen in overweging genomen.

De relatieve geschiktheid van de geldige begintijd wordt door groene balken weergegeven. De tijden die de hoogste score hebben, worden aangegeven door een volledige balk. De tijden met de laagste score hebben geen balk. De hoogte van de balk voor iedere andere geldige tijd geeft de relatieve score weer ten opzichte van de hoogste score; een hogere balk wijst op een geschiktere begintijd.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018