Een activiteit roosteren

Om een activiteit toe te voegen aan het rooster, moet u deze roosteren. Enterprise Timetabler kan activiteiten automatisch roosteren. Het is ook mogelijk een activiteit handmatig te roosteren.

Wanneer u een activiteit automatisch roostert, zoekt Enterprise Timetabler een geschikte dag en begintijd hiervoor in de weken die deel uitmaken van het onderwijsweekpatroon van de activiteit. U kunt de automatische roosterfuncties gebruiken om een enkele activiteit te roosteren of om meerdere activiteiten in één handeling te roosteren. Bijvoorbeeld alle activiteiten die deel uitmaken van een module.

N.B. Een activiteit kan inherent niet-roosterbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld geschiktheden gebruiken om geschikte zalen voor de activiteit te beschrijven, maar er zijn misschien geen zalen die aan die beschrijving voldoen. Gebruik de Haalbaarheidscontrole om niet-geroosterde activiteiten te identificeren; u kunt vervolgens hun problemen oplossen voordat u functies voor automatisch roosteren gebruikt.

Tijdens het automatisch roosteren van meerdere activiteiten worden de activiteiten met de strengste beperkingen eerst geroosterd, omdat deze de lastigste activiteiten zijn om een dag en tijd voor te vinden. Als een activiteit bijvoorbeeld een zeer gespecialiseerd lokaal vereist (bijvoorbeeld een laboratorium dat diverse geavanceerde faciliteiten bevat), is het aanbod van geschikte lokalen waarschijnlijk beperkt.

Wanneer u een activiteit handmatig roostert, identificeert Enterprise Timetabler geschikte dagen en begintijden waar u uit kunt kiezen.

Zachte beperkingen kunnen van invloed zijn op de keuze van de dag en tijd wanneer er meerdere geldige kandidaten zijn. Eén van de geschikte combinaties van dag en tijd kan bijvoorbeeld leiden tot minder reistijd voor studenten en docenten. Enterprise Timetabler berekent een score voor iedere geldige begintijd waarbij de score rekening houdt met zachte beperkingen. Tijdens automatisch roosteren gebruikt Enterprise Timetabler de scores om een begintijd te selecteren. Om u te helpen kiezen, wordt tijdens het handmatig roosteren de score van iedere begintijd aangegeven door groene balken.

U kunt op de volgende wijzen activiteiten roosteren:

  • Standaard roosteren of backtrack roosteren
    • U kunt de optie Middelen uitstellen om de toewijzing van specifieke soorten items over te slaan. Als u bijvoorbeeld de toewijzing van zalen vermijdt, worden de activiteiten geroosterd, maar er worden geen zalen toegewezen; de beperkingen van geschikte lokalen zijn niet van invloed op het roosteren.
  • Roosteren Speciaal. U kunt de functie Roosteren Speciaal gebruiken om specifieke soorten activiteiten toe te wijzen aan geroosterde activiteiten. Roosteren Speciaal heeft geen invloed op de huidige dag en tijd van de activiteiten, of de bestaande toewijzing van andere soorten items van de activiteiten. Als u bijvoorbeeld de optie 'Middelen vermijden' gebruikt om toewijzing van zalen over te slaan, kunt u later 'Roosteren Speciaal' gebruiken om zalen toe te wijzen.

U kunt op de volgende wijzen activiteiten handmatig roosteren:

N.B. Uw mogelijkheid om activiteiten te roosteren wordt beheerst door de aan u verleende toestemming.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018