Gelijktijdige activiteit relaties

Een gelijktijdige activiteit relatie verzekert dat de verwante activiteiten dezelfde waarde hebben voor de eigenschappen van hun Geroosterde dag en Geroosterde begintijd.

Een gelijktijdige activiteit relatie is een roosterbeperking; de Geroosterde dag en de Geroosterde begintijd van een activiteit in de relatie bepalen de geldige waardes van die eigenschappen voor andere activiteiten in de relatie.

Om te voldoen aan de beperking hoeven de betreffende activiteiten niet hetzelfde onderwijsweekpatroon te hebben. U kunt een gelijktijdige activiteit relatie gebruiken om de volgende doelen te bereiken:

  • U kunt zeker stellen dat activiteiten die in verschillende weken plaatsvinden, dezelfde periodes in het rooster bezetten.
  • U kunt zeker stellen dat activiteiten die in dezelfde weken plaatsvinden, gelijktijdig plaatsvinden.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018