Een roosterprobleem oplossen

Wanneer de gegevens die een rooster vormen een harde beperking doorbreken, maakt Enterprise Timetabler een roosterprobleem aan. Ieder probleem geeft een onverenigbaarheid aan in het huidige rooster. Een activiteit die bijvoorbeeld is toegewezen aan een te kleine zaal, of een docent van wie het contractuele aantal uren wordt overschreden.

In de volgende scenario's kan een roosterprobleem ontstaan:

  • U kunt de eigenschappen van een item veranderen, zoals een zaal. Als bijvoorbeeld de capaciteit van een zaal is verminderd, kan deze te klein worden voor de activiteiten die gebruik maken van deze zaal.
  • U kunt een activiteit roosteren of een middel toewijzen. Als een zaal bijvoorbeeld door twee of meer afzonderlijke groepen studenten gebruikt kan worden voor verschillende activiteiten die tegelijkertijd plaatsvinden, kunt u de zaal opzettelijk toewijzen aan verschillende, gelijktijdige activiteiten.

Wanneer een probleem wordt gegenereerd, geeft Enterprise Timetabler een pop-upbericht weer en de probleemtelling naast de knop Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht neemt toe.

Een probleem is gekoppeld aan een activiteit of een item. Als een activiteit bijvoorbeeld niet de docent toegewezen krijgt die het nodig heeft, heeft de activiteit een probleem. Als een docent daarentegen aan twee gelijktijdige activiteiten is toegewezen, heeft de docent een probleem.

Om een begin te maken met het oplossen van een probleem, somt u roosterproblemen, op en identificeert het probleem dat u wilt oplossen. Als ondersteuning om het probleem te vinden, kunt u de details van ieder probleem bekijken en de activiteiten identificeren die aan het probleem gekoppeld zijn.

Vervolgens lost u het probleem op één van de volgende manieren op:

  • Los het probleem op. Om een probleem Vermijd Dubbele Boeking Beperking op te lossen, wijst u een ander middel toe, of herroostert u de activiteit.
  • Waive het probleem. Als een zaal een probleem Vermijd Dubbele Boeking Beperking heeft, maar de zaal kan tegelijkertijd voor meerdere activiteiten worden gebruikt, kunt u het probleem waiven.

N.B. Uw mogelijkheid wijzigingen te maken die beperkingen doorbreken, wordt beheerst door de aan u verleende rechten.

Gerelateerde concepten

Beperkingen doorbrekenScientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018