Een activiteit herroosteren

U kunt een nieuwe dag en nieuwe begintijd voor een activiteit kiezen. U kunt zoeken naar een tijd waarop de thans toegewezen middelen beschikbaar zijn. Of u kunt de zoekopdracht verbreden om naar tijden te zoeken waarop andere geschikte middelen beschikbaar zijn.

Een screenshot met cijfers voor instructies om een activiteit te herroosteren

De eerste stappen bij het herroosteren van een activiteit (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om een activiteit te herroosteren, doet u het volgende:

 1. In de tabel in het Activiteitenoverzicht selecteert u de activiteit die u wilt herroosteren (zie 1 hierboven).
 2. Beslis of u de activiteit wilt herroosteren in sommige weken die het onderwijsweekpatroon vormen, of in alle weken. Wanneer u slechts sommige weken herroostert, worden varianten aangemaakt.

  N.B. Groene vierkantjes (2) in de weekpatroonbalk geven aan welke weken het onderwijsweekpatroon van de activiteit vormen.

 3. Optioneel: Om alleen in sommige weken van de activiteit te herroosteren, doet u het volgende:
  1. Klik op de Roosterwerkbalk op Variantmode (3). De weekselectie in de weekpatroonbalk wordt gewist.
  2. In de weekpatroonbalk klikt u op iedere week waarin u de activiteit wilt herroosteren. Het roostergebied toont de activiteiten van die weken voor het item dat u in het Objectenoverzicht selecteerde. Groene vierkantjes geven in de weekpatroonbalk de geselecteerde weken aan waarin de activiteit wordt herroosterd. Rode vierkantjes geven de weken aan waarin de activiteit ongewijzigd blijft.

  Tip: Om een reeks weken te selecteren, klikt u en sleept u de muis vanaf de eerste week in de reeks tot de laatste.

 4. Kies een van de volgende opties:
  • Kies een nieuwe dag en tijd en laat Enterprise Timetabler geschikte middelen toewijzen. Op de nieuwe begintijd zijn de meest geschikte middelen misschien niet de thans toegewezen middelen.
  • Kies een nieuwe dag en tijd en kies welke middelen toegewezen worden. U kunt de huidig toegewezen middelen behouden of andere specifieke middelen toewijzen.
  • Als u Enterprise Timetabler de activiteit automatisch wilt laten herroosteren, klikt u op Opnieuw roosteren in het menu Roosteren. De activiteit wordt ontroosterd en vervolgens herroosterd. Er worden ook middelen toegewezen. Als er meerdere activiteiten zijn geselecteerd, wordt elke activiteit een voor een door Enterprise Timetabler herroosterd. U kunt deze functie gebruiken als u roostervoorkeuren hebt aangepast, en als de tijd-, dag- en middeltoewijzing van activiteiten overeen moeten stemmen met de nieuwe instellingen.

   N.B. Als u meerdere activiteiten selecteert en vervolgens op Opnieuw roosteren klikt, wordt elke activiteit een voor een door Enterprise Timetabler herroosterd. Daarom wordt de herroostering van elke activiteit beperkt door de huidige tijd-, dag- en middelentoewijzing van de andere activiteiten. Een alternatieve strategie is om eerst alle geselecteerde activiteiten te ontroosteren en ze vervolgens te roosteren.

Resultaat: De activiteit wordt herroosterd en wordt geselecteerd in de tabel in het Activiteitenoverzicht .

Als Enterprise Timetabler in variantmode stond, maakt het programma variant activiteiten aan waarvan de onderwijsweekpatronen samen overeenkomen met de oorspronkelijke activiteit. De naam van een variant activiteit bevat een eigen weekpatroon.

 • Als de activiteit die u in stap 1 selecteerde geen variant was, wordt deze verborgen en vervangen in het rooster door twee variant activiteiten. Eén variant staat voor de ongewijzigde weken en heeft dus dezelfde dag en tijd en toegewezen middelen als de verborgen activiteit. Een tweede variant staat voor de gewijzigde weken. De verborgen variant wordt de variant ouder van de nieuwe varianten.
 • Als de variant die u in stap 1 selecteerde een variant was, wordt het weekpatroon hiervan kleiner en de gewijzigde weken worden door een nieuwe variant vertegenwoordigd. Beiden variant activiteiten hebben dezelfde ouder variant.
 • Tip: U kunt de kolom Variant ouder toevoegen aan de tabel in het Activiteitenoverzicht

Nadat Enterprise Timetabler varianten heeft aangemaakt, verlaat het programma de variantmode.

Gerelateerde taken

Een activiteit wijzigenScientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018