Herroosteren (toewijzen geschikte middelen)

U kunt de functie slepen en neerzetten bij het herroosteren gebruiken om een nieuwe begintijd voor een activiteit te selecteren. Enterprise Timetabler geeft tijden aan wanneer geschikte middelen beschikbaar zijn. Nadat u een tijd hebt gekozen, wijst Enterprise Timetabler de meest geschikte middelen toe.

Voordat u begint: In Een activiteit herroosteren volgt u stappen 1 en 2, en optioneel stap 3.

Over deze taak: In het roostergebied worden geldige begintijden met blauwe ruitjes (zie 1 hieronder) aangegeven. Middelen waarvoor u volledige toestemming hebt om te gebruiken, zijn op deze tijden beschikbaar. Om middelen op te nemen waarvoor u aanvraag rechten heeft om deze te gebruiken, gebruikt u aanvraagmode. De begintijden voldoen aan de harde beperking van de volgende items:

 • De activiteit.
 • Items die gekoppeld zijn aan de activiteit, zoals de module of studentensets van de activiteit.
 • Middelen die geschikt zijn voor de activiteit.

Een groene balk (zie 2 hieronder) na de ruitjes en driehoekjes geeft aan hoe geschikt de begintijd is. De langste groene balken geven de beste begintijden weer. Meer informatie over de groene balken vindt u in Toon scores. Om de groene balken te verbergen klikt u op Toon scores (3) op de Roosterwerkbalk.

Een screenshot met cijfers voor instructies om te herroosteren door te slepen

Een activiteit verslepen om te herroosteren en geschikte middelen toe te wijzen (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om te herroosteren via slepen en neerzetten, doet u het volgende:

 1. Bekijk de roostervoorkeuren en rooster opties om u ervan te verzekeren dat hun instellingen geschikt zijn.
 2. Bekijk de keuze aan begintijden.

  N.B. In een roostercel die een ongeldige begintijd vertegenwoordigt, toont Enterprise Timetabler gekleurde balken. Zie 4 hierboven. Voor meer informatie over de reden waarom de activiteit niet op die tijd geroosterd kan worden, klikt u met de rechtermuisknop op de corresponderende roostercel; redenen worden weergegeven op de tab Redenen (5). Standaard worden acht redenen weergegeven; u kunt de limiet veranderen.

  Tip: Enterprise Timetabler kan bepalen welke activiteiten het gebruik van een ongeldige begintijd voorkomen. Voor iedere blokkerende activiteit identificeert Enterprise Timetabler of deze herroosterd kan worden of dat de middelen ervan herverdeeld kunnen worden, zodat de activiteit niet langer de activiteit blokkeert die u wilt herroosteren.

 3. Kies een nieuwe begintijd voor de activiteit en sleep de activiteit vervolgens naar de corresponderende positie in het rooster. Enterprise Timetabler wijst middelen toe.

  N.B. De criteria die worden gebruikt om geschikte middelen te identificeren, hangen af van het huidige roosteroverzicht.

  Als u het overzicht Gecombineerd rooster gebruikt, heeft een geschikt middel de volgende kenmerken:

  • Het moet voldoen aan de vereisten van de activiteit. N.B. Als de activiteit een vooraf ingestelde vereiste voor een middel heeft, kunnen alleen de begintijden waarop het middel beschikbaar is, geldig zijn.
  • Een geschikt middel moet het eigendom zijn van, of moet worden gedeeld met de afdeling van de activiteit.
  • Als het middel een zaal betreft, is de capaciteit gelijk aan of groter dan de grootte van de activiteit.
  • Als het middel een zaal betreft, heeft het een zone die overeenkomt met, of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

  Als u het overzicht Gedetailleerde rooster gebruikt, worden de eerste drie bovenstaande criteria niet toegepast op het soort item dat u selecteerde in het Objectenoverzicht. U kunt bijvoorbeeld het rooster van drie zalen bekijken. De geldigheid van een middel hangt in plaats daarvan alleen af van het feit of het voldoet aan de geschiktheidscriteria van de activiteit, en als het een zaal betreft, of deze groot genoeg is. Dus u kunt, als het nodig is, een ander middel dan het vooraf ingestelde middel toewijzen. Om een middel toe te wijzen, sleept u de activiteit naar zijn rij; de rijen die betrekking hebben op ongeldige bronnen worden grijs weergegeven.

Resultaat: Zie ook het hoofdstuk Resultaat in Een activiteit herroosteren.

Als het middel dat u selecteerde in het Objectenoverzicht niet langer is toegewezen aan de activiteit, wordt de activiteit niet langer weergegeven in het rooster dat u thans bekijkt. Meer informatie over grotere controle over toewijzing van middelen, vindt u in Herroosteren.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018