’Aanvraag’ rechten

Als u ’Aanvraag’ rechten heeft om een gespecificeerd middel te gebruiken, kunt u het rooster van dit middel bekijken. Wanneer Enterprise Timetabler in aanvraagmode is, kunt u het middel aan een activiteit toewijzen. De toewijzing is echter niet afgerond totdat goedkeuring is verleend door een gebruiker die volledige toestemming heeft om het aangevraagde middel te gebruiken.

Nadat de toewijzing is goedgekeurd, worden door enkele opvolgende handelingen verdere goedkeuringsaanvragen gegenereerd:

  • Wijzigingen die leiden tot aanvullend of gewijzigd gebruik van het middel, genereren een nieuwe aanvraag. Bijvoorbeeld, het verlengen van de duur van de activiteit, het toevoegen van weken aan het onderwijsweekpatroon van de activiteit of het herroosteren van de activiteit.
  • Wijzigingen die geen effect hebben op het rooster van het aangevraagde middel, genereren geen aanvragen. Bijvoorbeeld, het wijzigen welke studentensets zijn toegewezen aan de activiteit, het wijzigen van de naam van de activiteit, het verminderen van het aantal weken of het annuleren van de activiteit.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018