Bekeken weken verfijnen

U kunt de weken die in de weekpatroonbalk zijn geselecteerd wijzigen. Hierdoor wordt ook gewijzigd welke weekactiviteiten in het rooster worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld alleen schoolweken selecteren om alleen de activiteiten te bekijken die plaatsvinden binnen lesweken. Boekingen in vakantietijd, zoals conferenties, worden dan weggelaten.

U kunt de bekeken weken als volgt verfijnen:

  • Om aan/uit te schakelen of de activiteiten van een week worden weergegeven, klikt u op de cel van de week.
  • Om meerdere weken in één handeling uit/aan te schakelen, sleept u de muis over de cellen.
  • Om de activiteiten van een enkele week weer te geven en alle andere weken uit te schakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel van die week.
  • Om alle weken te bekijken waarin de thans geselecteerde activiteiten ingeroosterd zijn, klikt u met de rechtermuisknop boven de balk en vervolgens op Selecteer alle weken.
  • Om de volgende week te zien (na de huidige week), waarin de geselecteerde activiteit is geroosterd, klikt u met de rechtermuisknop boven de balk en vervolgens op Selecteer volgende week.
  • Om alle weken te zien (na de huidige week), waarin de geselecteerde activiteit is geroosterd, klikt u met de rechtermuisknop boven de balk en vervolgens op Selecteer alles vanaf de volgende week.
  • Om de weken te bekijken die door een specifiek beschikbaarheidspatroon als beschikbaar worden gedefinieerd, klikt u met de rechtermuisknop boven de balk en vervolgens op een item in het Weekpatroon menu.
    • Tip: Selecteer het patroon dat is toegewezen aan het geselecteerde item of de geselecteerde activiteit.

Om de weekselectie naar de oorspronkelijke staat te herstellen zoals deze was toen u op het item of de activiteit klikte, doet u het volgende:

  • Selecteer een ander item of andere activiteit en keer dan terug naar één waar u mee bezig was.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018