Voorafgaande en opvolgende activiteitrelaties

Via een voorafgaande en opvolgende activiteitrelatie wordt verzekerd dat de gerelateerde activiteiten eigenschapswaardes Geroosterde Dag en Geroosterde begintijd hebben waardoor de activiteiten in de juiste volgorde plaatsvinden.

U kunt bijvoorbeeld specificeren dat een praktijkactiviteit moet volgen op de lessen waarin het onderwerp is behandeld. Deze volgorde wordt door één relatie beschreven: de lessen zijn voorafgaande activiteiten van de praktijkles; de praktijkles is een opvolgende activiteit van de les.

De relatie is een roosterbeperking; de geldende waardes voor de eigenschappen Geroosterde Dag en Geroosterde begintijd van een activiteit worden bepaald door de waardes die andere activiteiten in de relatie hebben voor die eigenschappen.

Beperkingen van volgordelijkheid houden geen rekening met het onderwijsweekpatroon van de activiteiten. Zo lang als voorafgaande activiteiten een vroegere Geroosterde Dag en Geroosterde begintijd hebben, kunnen ze plaatsvinden tijdens weken die later in het leerjaar zijn dan hun opvolgende activiteiten.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018