Uitkomst van handelingen in aanvraagmode

Het toewijzen van middelen vindt plaats wanneer u roostert, of herroostert via slepen en neerzetten van een activiteit. De activiteit kan vereisten voor meerdere soorten middelen hebben, zoals een zaal en docenten. Enterprise Timetabler voldoet aan iedere vereiste van middelen die de activiteit heeft. Nadat Enterprise Timetabler een activiteit herroostert, kan bijvoorbeeld een andere zaal of docent worden toegewezen.

Het toewijzen van middelen vindt ook plaats wanneer u op Zoeken klikt in de kolom Huidige van de tab Middelen, en een ander middel selecteert om toe te wijzen aan een activiteit. Klik vervolgens op Roosteren. U kunt dit doen in meerdere rijen van de tab Middelen voordat u op Roosteren klikt; iedere rij correspondeert met een soort middel. N.B. In de volgende scenario's kan uw handeling van invloed zijn op de vereiste:

 • Een flexibele vereiste wordt omgezet naar een vooraf ingestelde vereiste als u een middel selecteert waarvoor u toestemming hebt aangevraagd om het te gebruiken.
 • Als de activiteit een vooraf ingestelde vereiste voor een middel heeft en u selecteert een ander middel, wordt de vereiste gewijzigd. Het wordt een vereiste voor het geselecteerde middel.

Als de toewijzing die plaatsvindt, voldoet aan een vooraf ingestelde vereiste, en u hebt toestemming aangevraagd om het vereiste middel te gebruiken, gebeurt het volgende:

 • Er wordt een verzoek gegenereerd. Het verzoek kan worden toegestaan door een gebruiker die volledige toestemming heeft om het aangevraagde middel te gebruiken.
 • Op de tab Middelen staat het middel in de kolom Huidige, maar er wordt een achtervoegsel ('Aangevraagd') aan toegevoegd, om aan te geven dat de toewijzing in behandeling is. Totdat het verzoek is toegestaan, is de toewijzing van het middel niet afgerond. Enterprise Timetabler kan het middel toewijzen aan een andere activiteit.

Als de activiteit een flexibele vereiste heeft voor een middel, en u hebt toestemming aangevraagd om het middel te gebruiken waarvan Enterprise Timetabler heeft bepaald dat dit het meest geschikte is, gebeurt het volgende:

 • Er wordt een verzoek gegenereerd. Het verzoek kan worden toegestaan door een gebruiker die volledige toestemming heeft om minstens één van de geschikte middelen te gebruiken.
 • Op het tab Middelen is de kolom Huidige binnen de rij die correspondeert met het toepasselijke soort middel, leeg. Wanneer de aanvraag is toegestaan, wijst Enterprise Timetabler een geschikt middel toe waarvoor de persoon die toestemming verleent, de volledige toestemming heeft om te gebruiken.

In beide scenario's gebeurt het volgende:

 • Op de tabs Gecombineerd rooster en Gedetailleerd rooster wordt een vergrendelingspictogram op de activiteit weergegeven in het roostergebied.

  N.B. Het vergrendelingspictogram geeft ook activiteiten aan die door uw huidige machtigingen niet kunnen worden bewerkt.

 • Het getal naast de knop Open aanvragen (uit) in het Statusoverzicht wordt hoger.
  • Om de activiteiten te bekijken die u hebt aangepast en waarvoor een open aanvraag geldt, klikt u op Open aanvragen (uit).
 • De eigenschap Status aanvraag wordt op In Behandeling gezet.
 • De activiteit heeft een 'Vermijd Uitgestelde Middelen Beperking'- probleem.

Om uw aanvraag te wijzigen, moet u deze annuleren en vervolgens een nieuwe aanvraag maken.

Om een aanvraag te annuleren, selecteert u de activiteit in het Activiteitenoverzicht en vervolgens klikt u in het menu Acties op Aanvragen. In het menu dat dan verschijnt, klikt u op Annuleren.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018