Een overzicht verplaatsen of vastzetten

Om de informatie daar te plaatsen waar u het hebben wilt, kunt u de positie van overzichten aanpassen. U kunt een overzicht verplaatsen en overal waar u wilt op het scherm van uw computer neerzetten. Als uw werkstation met meerdere beeldschermen is verbonden, kunt u meer ruimte voor het roostergebied in het Enterprise Timetabler scherm creëren door het Objectenoverzicht op één beeldscherm te zetten, en het hoofdscherm van Enterprise Timetabler op een ander beeldscherm te plaatsen. Of u kunt een overzicht verplaatsen en ergens anders in het Enterprise Timetabler scherm vastzetten. Enterprise Timetabler past de maat aan en herschikt de andere overzichten om plaats te bieden.

Om een overzicht naar de gewenste positie te verplaatsen, doet u het volgende:

 • Sleep de titelbalk van het overzicht naar een nieuwe positie.

Om een overzicht op een nieuwe positie vast te zetten, doet u het volgende:

 • Sleep de titelbalk van het overzicht en laat de muisknop los wanneer de pijl boven het passende icoon staat. Ieder icoon vertegenwoordigt een andere positie op het scherm. Voordat u de muisknop loslaat, geeft een grijs gebied een beeld van de nieuwe positie. De volgende iconen worden weergegeven:

  Icoon

  Beschrijving

  Het overzicht wordt naar de rand van het applicatievenster verplaatst.

  Deze functie wordt weergegeven wanneer de muispijl boven een overzicht zweeft. De pijliconen (aangegeven door rode vierkantjes) corresponderen met posities die betrekking hebben op het overzicht. U kunt bijvoorbeeld het Redenenoverzicht onder het Statusoverzicht plaatsen.

  Het centrale icoon (aangegeven door een rood vierkantje) verandert afzonderlijke overzichten in tabs die samen in een overzicht staan. Informatie over status en redenen kan bijvoorbeeld worden weergegeven op afzonderlijke tabs van hetzelfde overzicht. Om een tab terug te zetten in een scherm, sleept u de tabknop.

Om de lay-out naar de oorspronkelijke staat terug te brengen en alle overzichten in hun standaardpositie weer te geven, kunt u de gebruikersinterface resetten.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018