Handmatig geschikte middelen selecteren

U kunt zoeken naar geschikte, beschikbare bronnen en vervolgens selecteren welke middelen worden toegewezen aan een activiteit.

Voordat u begint: Volgt u stappen 1 tot 3 van Toewijzing middelen wijzigen.

Over deze taak: U kunt alle geschikte, beschikbare middelen toewijzen waarvoor u volledige toestemming hebt om deze te gebruiken. Een geschikt middel heeft de volgende kenmerken:

  • Het voldoet aan de geschiktheidscriteria van de activiteit. Als u de tabel Geschiktheden voor een middeltype wilt weergeven, klikt u op het plusje (zie 1 hieronder) in de bovenhoek van de tabrij Middelen die overeenkomt met het middeltype.
  • De middelen zijn eigendom van, of worden gedeeld met, de afdeling van de activiteit.
  • Als het een zaal betreft, is de capaciteit gelijk aan of groter dan de grootte van de activiteit.
  • Als het een zaal betreft, heeft deze een zone die overeenkomt met, of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

Om te bepalen of een geschikt middel beschikbaar is, controleert Enterprise Timetabler het beschikbaarheidspatroon en het rooster van het middel. Als de activiteit is geroosterd, wordt in de controle de geroosterde dag en tijd van het middel gebruikt. Als de activiteit niet is geroosterd, wordt in de controle de voorgestelde dag en tijd van het middel gebruikt.

Een screenshot met cijfers voor instructies om handmatig de middelen te selecteren die aan een activiteit zijn toegewezen

Handmatig geschikte middelen voor een activiteit selecteren (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om handmatig een geschikt middel te selecteren, doet u het volgende:

  1. Om de keuze uit te breiden tot middelen waarvoor u toestemming moet aanvragen om ze te gebruiken, klikt u op Aanvraagwijze (zie 2 hierboven) in de Roosterwerkbalk.
  2. In de tab Middelen in het Activiteitenoverzicht selecteert u Zoeken (3) in de toepasselijke rij. Als u bijvoorbeeld een andere docent aan de geselecteerde activiteit wilt toewijzen, klikt u op Zoeken in de rij Docenten.
  3. In de kolom Huidige bevat een tabel het thans toegewezen middel en andere beschikbare geschikte middelen. Bijvoorbeeld een lijst met beschikbare zalen (zie 4 hierboven). Voer één van de volgende handelingen uit:

Resultaat: Een reeks acceptabele middelen wordt weergegeven in de kolom Huidige. De reeks middelen bestaat uit de middelen die u in tabellen hebt geselecteerd, en de middelen die zijn weergegeven in rijen waarin u niet op Zoeken hebt geklikt. Om het toewijzingsproces van de middelen af te ronden, gaat u door naar stap 5 van Toewijzing middelen wijzigen.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018