Waivers opsommen

U kunt een lijst maken van alle huidige waivers. Sommige waivers zijn misschien overtollig.

Een screenshot met cijfers voor instructies om probleemwaivers weer te geven

Waivers van roosteringsproblemen weergeven (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om de waivers weer te geven doet u het volgende:

  1. Als de lijst met problemen nog niet wordt weergegeven in het Objectenoverzicht, klikt u op Problemen/Gewaived (zie 1 hierboven) in het Statusoverzicht.
  2. Om het gebied Waivers uit te breiden klikt u op de pijlen (2) in het gebied Waivers. De waivers worden gegroepeerd op probleemtype (3).

    N.B. Als een waiver overtollig is geworden, zijn de gegevens gecursiveerd en in de kolom Overtollig staat een vinkje.

  3. Optioneel: Standaard worden gewaivede problemen niet weergegeven in het gebied Activiteitsproblemen in het Objectenoverzicht. Als u deze instelling wilt wijzigen, klikt u op Toon waived problemen (4) op de Problemenwerkbalk. Als u vervolgens op Problemen/Gewaived in het Statusoverzicht klikt, wordt de lijst met problemen opnieuw geladen; er worden gewaivede problemen weergegeven.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018