Roosterproblemen opsommen

U kunt een lijst maken van alle huidige roosterproblemen; de huidige telling van problemen wordt getoond naast de knop Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht. Nadat u een probleem hebt geselecteerd, kunt u de activiteiten bekijken die aan het probleem zijn gekoppeld. Of u kunt een lijst maken van de problemen die een specifieke activiteit heeft, in plaats van het opstellen van een lijst met alle huidige roosterproblemen.

Een screenshot met cijfers voor instructies om roosteringsproblemen per type weer te geven

Roosteringsproblemen per type weergeven (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om de huidige problemen weer te geven en de activiteiten te bekijken die aan een specifiek probleem zijn gekoppeld, doet u het volgende:

 1. Klik in het Statusoverzicht op Problemen/Gewaived (zie 1 hierboven). In het Objectenoverzicht laadt Enterprise Timetabler het activiteitenfilter en wordt het filter zo geconfigureerd dat de huidige problemen worden weergegeven. De problemen worden gegroepeerd per soort probleem.

  Tip: Als u alleen bepaalde soorten problemen wilt weergeven, klikt u op de pijl (2) naast Problemen/Gewaived en vervolgens op Filteropties. In het venster Filterproblemen selecteert u de soorten problemen die u wilt bekijken, en likt u op Toepassen.

 2. In het Objectenoverzicht breidt u een probleemtype (3) uit in het gebied Activiteitsproblemen. Enterprise Timetabler geeft problemen van dat type weer.

  Tip: In de kolom Beschrijving (4) staat een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Om de hele beschrijving weer te geven, maakt u de kolom breder of wijst u met de cursor naar de beschrijving.

 3. Als u de activiteiten wilt weergeven waaraan het probleem is gekoppeld, klikt u op het probleem en vervolgens op Filter toepassen (5) onderaan het Objectenoverzicht. In het Activiteitenoverzicht geeft Enterprise Timetabler de activiteiten weer.

Om de problemen die aan een activiteit zijn gekoppeld, in een lijst weer te geven, doet u het volgende:

 1. In het Activiteitenoverzicht klikt u met de rechtermuisknop op de activiteit die problemen heeft, en vervolgens op Overzicht Bijbehorende Problemen.

  Tip: Om te bepalen of een activiteit een probleem heeft, voegt u de kolom Heeft problemen toe aan de tabel in het Activiteitenoverzicht.

 2. In het scherm Bijbehorende Problemen, verruimt u een soort probleem. Enterprise Timetabler geeft een overzicht van dat soort problemen.

  N.B. In de kolom Beschrijving staat een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Om de hele beschrijving te tonen, maakt u de kolom breder of wijst u met de muis naar de beschrijving.

Gerelateerde referentiegegevens

Soorten problemenScientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018