Opties Gezamenlijke activiteiten

Opties bepalen of de eigenschapswaardes van een gezamenlijke activiteit (JTA) worden gekopieerd van de primaire ouder activiteit, of dat de eigenschapswaarden van alle ouder activiteiten worden gecombineerd.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Optie

Beïnvloede eigenschap van de gezamenlijke activiteiten

Beschrijving

Naam

Naam

Primaire: De naam van de primaire activiteit wordt gebruikt.

Alle: De namen van alle ouder activiteiten worden in de naam gecombineerd. Er wordt een gespecificeerd scheidingstaken tussen de namen geplaatst.

In Enterprise Timetabler hebben deze opties geen effect nadat u de eigenschap Activiteitnaam handmatig hebt gewijzigd op de tab Algemeen.

Grootte

Geplande grootte

Primaire: De grootte van de primaire activiteit wordt gebruikt.

Alle: De groottes van alle ouder activiteiten worden bij elkaar opgeteld. Het resultaat van die optelsom wordt gebruikt.

Zaal

Zaalvereisten

Primaire: De zaalvereisten van de primaire activiteit worden gekopieerd.

Alle: De zaalvereisten van iedere ouder activiteit worden gebruikt:

  • Als alle ouder activiteiten uitsluitend flexibele vereisten hebben, heeft de gelijktijdige activiteit een flexibele vereiste. De geschiktheidscriteria van iedere ouder activiteit worden naar de flexibele vereiste van de gezamenlijke activiteit gekopieerd. Bijvoorbeeld, als voor Activiteit A één zaal nodig is met luidspeakers, en voor Activiteit B is een collegezaal vereist, dan vereist de hieruit voortvloeiende gezamenlijke activiteit twee collegezalen met luidspeakers. Het aantal zalen dat door iedere ouder wordt vereist, wordt bij elkaar opgeteld.
  • Als de ouder activiteiten slechts vooraf bepaalde zaalvereisten hebben, heeft de gezamenlijke activiteit een vooraf bepaalde vereiste voor al die zalen.
  • Als sommige ouder activiteiten flexibele vereisten hebben, en andere vooraf bepaalde vereisten, heeft de gezamenlijke activiteit een vooraf bepaalde vereiste voor dezelfde zalen als waarvoor de ouder activiteiten vooraf bepaalde vereisten hebben.

Docenten

Docenten - vereisten

De opties voor vereiste docenten hebben eenzelfde effect op de opties voor zaalvereisten.

Uitrusting

Uitrusting - vereisten

De opties voor vereiste uitrusting hebben eenzelfde effect op de opties voor vereisten voor zalen.

Groepen

Groeplidmaatschap

Primaire: De gezamenlijke activiteit is lid van dezelfde groepen als de primaire activiteit.

Alle: De gezamenlijke activiteit is lid van iedere groep waarvan een ouder activiteit deel uitmaakt.

Geen: De gezamenlijke activiteit is geen lid van groepen.

Labels

Labelopdracht

Primaire: De gezamenlijke activiteit krijgt dezelfde labels toegewezen als de primaire activiteit.

Alle: De gezamenlijke activiteit krijgt alle labels toegewezen die aan een ouder activiteit zijn toegewezen.

Geen: Er zijn geen labels toegewezen aan de gezamenlijke activiteit.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018