Items waaraan activiteiten zijn gekoppeld

Activiteiten zijn direct of indirect gekoppeld aan veel soorten items. Maar activiteiten zijn slechts direct gekoppeld aan sommige soorten items.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van itemsoorten en specificeert of ze direct aan activiteiten zijn gekoppeld:

Soort item

Koppeling met activiteiten

Meer informatie

Module

Direct

Een module bestaat uit activiteiten.

Cursus

Indirect

Een cursus bestaat uit studieprogramma's en modules.

Uitrusting

Direct

Er kan uitrusting worden toegewezen aan een activiteit.

Zaal

Direct

Er kan een zaal aan worden toegewezen een activiteit.

Verzamelde middelen

Direct

Er kan een aantal items uit een verzameling van middelen (bijvoorbeeld microscopen) worden toegewezen aan een activiteit.

Studieprogramma

Indirect

Een studieprogramma bestaat uit modules.

Sectie

Indirect

Een sectie bestaat uit modules.

Docent

Direct

Er kan een docent worden toegewezen aan een activiteit.

Student

Indirect

Een student maakt deel uit van een studentenset.

Studentenset

Direct

Er kan een studentenset worden toegewezen aan een activiteit.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018