Controleren of een activiteit niet kan worden geroosterd (haalbaarheidscontrole)

Het kan zijn dat een activiteit niet kan worden geroosterd. Sommige oorzaken kunnen worden achterhaald door de eigenschappen van de activiteit te analyseren, evenals de eigenschappen van de andere activiteiten en de middelen die aan de activiteit zijn verbonden. U kunt bijvoorbeeld geschiktheden gebruiken om geschikte zalen voor een activiteit te beschrijven, maar er zijn misschien geen zalen die aan die beschrijving voldoen.

Als u deze niet-roosterbare activiteiten identificeert en de problemen oplost, kunt u de automatische roostering van Enterprise Timetabler gebruiken om de activiteiten alsnog te roosteren.

Als u de activiteiten niet als niet-roosterbaar hebt geïdentificeerd voordat u de automatische roostering gebruikt, blijven ze ongeroosterd wanneer het roosteringsproces is voltooid. U weet echter niet of elk van de activiteiten inherent niet-roosterbaar is, of in plaats daarvan strikte beperkingen heeft (en dus wel kan worden geroosterd) waarbij de weinige mogelijke roosteringsoplossingen niet beschikbaar zijn vanwege beslissingen die Enterprise Timetabler eerder in het roosteringsproces heeft genomen.

De haalbaarheidscontrole identificeert inherent niet-roosterbare activiteiten en vertelt u waarom ze niet kunnen worden geroosterd.

Een screenshot met cijfers voor instructies om de Haalbaarheidscontrole uit te voeren

Activiteiten selecteren en de Haalbaarheidscontrole uitvoeren (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Ga als volgt te werk om de Haalbaarheidscontrole te gebruiken:

 1. Selecteer de niet-geroosterde activiteiten die u wilt controleren.
  • Als u alle activiteiten wilt controleren die zijn gekoppeld aan een item in het Objectenoverzicht, selecteert u het item in het Objectenoverzicht (zie 1 hierboven). U kunt meerdere items selecteren. U kunt bijvoorbeeld meerdere modules selecteren.
  • Om specifieke activiteiten te controleren selecteert u een item in het Objectenoverzicht en vervolgens activiteiten in de tabel in het Activiteitenoverzicht (2). Als u meerdere activiteiten wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op activiteiten klikt.
 2. Klik op Haalbaarheidscontrole (3) in het menu Roosteren. Enterprise Timetabler analyseert de activiteiten. Als er niet-geroosterde activiteiten worden gevonden, voegt Enterprise Timetabler ze toe aan een activiteitsgroep die alle niet-geroosterde activiteiten bevat. Enterprise Timetabler voegt ze ook toe aan andere activiteitsgroepen die de reden aangeven waarom activiteiten niet kunnen worden geroosterd (zie Achtervoegsels van activiteitsgroepen hieronder). Er wordt ook een bericht weergegeven (4) dat aangeeft hoeveel niet-roosterbare activiteiten zijn aangetroffen, en het voorvoegsel van de gemaakte activiteitsgroepen. Het voorvoegsel bevat de datum en tijd waarop u de haalbaarheidscontrole hebt uitgevoerd, bijvoorbeeld 2018-02-12T15: 18: 25.
 3. Gebruik het activiteitenfilter om de activiteitsgroepen te vinden:
  1. Klik in het menu bovenaan het Objectenoverzicht op Activiteitenfilter (zie 5 hieronder).
  2. Breid op de tab Categorieën (6) het gebied Activiteitsgroepen uit.
  3. De tabel binnen het gebied Activiteitsgroepen bevat de groepen die de Haalbaarheidscontrole heeft gemaakt. Eén groep heeft een naam die alleen uit het voorvoegsel bestaat; deze groep bevat alle niet-roosterbare activiteiten. De naam van andere groepen bestaat uit het voorvoegsel en een achtervoegselcode die de reden aangeeft waarom de activiteiten niet kunnen worden geroosterd (zie Achtervoegsels van activiteitengroepen hieronder). Om een activiteitengroep te selecteren klikt u erop in de tabel (7).

   N.B. Er kan meer dan één reden zijn waarom een activiteit niet kan worden geroosterd. Een activiteit kan dus lid zijn van meerdere groepen.

  4. Om de activiteiten binnen de groep weer te geven klikt u op Filter toepassen (8). De activiteiten worden geladen in het Activititeitenoverzicht.

Een screenshot met cijfers voor instructies om activiteitsgroepen op te roepen die door de Haalbaarheidscontrole zijn gemaakt

Activiteitsgroepen openen (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Achtervoegsels van activiteitengroepen

De naam van de activiteitengroepen die de Haalbaarheidscontrole maakt, bestaat uit een voorvoegsel dat beschrijft wanneer u de controle hebt uitgevoerd, en een achtervoegsel dat de reden beschrijft waarom de activiteiten in de groep niet kunnen worden geroosterd. Bijvoorbeeld 2018-02-12T15:18:25 - 06.3.

Eén groep heeft een naam die alleen uit het voorvoegsel bestaat; deze groep bevat alle niet-roosterbare activiteiten. Bijvoorbeeld 2018-02-12T15:18:25.

N.B. Sommige activiteiten kunnen niet worden geroosterd, maar zijn niet inherent niet-roosterbaar.

Stel dat alle ruimtes die geschikt zijn voor Filosofieseminar 1, de gehele maandag en dinsdag aan andere activiteiten zijn toegewezen, en dat de enige geschikte docent woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag lesgeeft. De activiteit kan niet worden geroosterd, maar is niet inherent niet-roosterbaar; als er op maandag een geschikte ruimte beschikbaar zou zijn, zou de activiteit dan kunnen worden geroosterd.

De Haalbaarheidscontrole kan activiteiten zoals deze identificeren, die momenteel niet kunnen worden geroosterd maar niet inherent niet-roosterbaar zijn. Deze activiteiten staan in de groep waarvan de naam alleen het voorvoegsel is.

In de volgende tabel wordt elke code uitgelegd:

Achtervoegsel

Beschrijving

01

Er bestaat geen geschikt middel.

N.B. Een geschikt middel voldoet aan de criteria in de volgende lijst. Als een dergelijk middel niet bestaat, is de activiteit inherent niet-roosterbaar en wordt deze opgenomen in een activiteitengroep die begint met '01'.

 • Heeft geschiktheden die voldoen aan de vereisten van de activiteit.
 • Behoort tot, of wordt gedeeld met, de afdeling die eigenaar is van de activiteit.
 • (Alleen zalen) Bevindt zich binnen de zone van de activiteit.
 • (Alleen locaties) Heeft voldoende capaciteit voor de activiteit.

01.1: Docent

01.2: Zaal

01.3: Uitrusting

04

De activiteit vereist meer verzamelde middelen dan beschikbaar zijn in de verzameling.

05

De activiteit heeft een voorgestelde dag en tijd, maar is dan niet beschikbaar (vanwege het beschikbaarheidspatroon).

06

De activiteit heeft een voorgestelde dag en tijd, maar heeft een vooraf ingesteld middel dat dan niet beschikbaar is (vanwege het beschikbaarheidspatroon).

06.1: Docent

06.2: Zaal

06.3: Uitrusting

06.5: Verzameld middel

06.4

De activiteit heeft een voorgestelde dag en tijd, maar een of meer van de vereiste studentensets zijn dan niet beschikbaar (vanwege hun beschikbaarheidspatroon).

08

Twee of meer vooraf ingestelde middelen van de activiteit zijn betrokken bij dezelfde beperking Niet gelijktijdig roosteren met.

08.1: Docent

08.2: Zaal

08.3: Uitrusting

08.4: Studentenset

09

Deze activiteit en een of meer activiteiten met een relatie Gelijktijdig hebben een vooraf ingestelde vereiste voor hetzelfde middel.

09.1: Docent

09.2: Zaal

09.3: Uitrusting

09.4: Studentenset

10

De activiteit heeft een relatie Gelijktijdig met een of meer activiteiten, en ten minste twee van de activiteiten in de relatie hebben vooraf ingestelde vereisten voor middelen. Ten minste twee van deze middelen zijn echter niet tegelijk beschikbaar (vanwege hun beschikbaarheidspatroon).

Jonny Smeets moet bijvoorbeeld Activiteit A onderwijzen, en Emily Eduards moet Activiteit B onderwijzen. De activiteiten moeten tegelijk plaatsvinden. Jonny is echter alleen op maandag en dinsdag beschikbaar, en Emily alleen op donderdag en vrijdag.

10.1: Docent

10.2: Zaal

10.3: Uitrusting

10.4: Studentenset

11

Deze activiteit heeft een relatie Gelijktijdig met een of meer andere activiteiten, maar er is geen tijd waarop al deze activiteiten beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van elke activiteit wordt beschreven aan de hand van het beschikbaarheidspatroon.

13

Deze activiteit heeft een voorgestelde dag en tijd, maar de module van de activiteit is dan niet beschikbaar (vanwege het beschikbaarheidspatroon).

14

Het weekpatroon van de activiteit overlapt niet met het weekpatroon van de module.

15

Er is geen tijd waarop de activiteit en zijn module beide beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van de activiteit en de module worden beschreven in hun respectievelijke beschikbaarheidspatroon.

De activiteit en module hebben bijvoorbeeld hetzelfde weekpatroon; de activiteit is echter alleen beschikbaar op maandag en dinsdag en de module is alleen beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag.

16

De duur van de activiteit zou ervoor zorgen dat een van de vooraf ingestelde middelen de gebruikslimiet overschrijdt die is opgegeven in de Maximaal uren beperking van het middel.

17

Aan het einde van de dag is er onvoldoende tijd voor de duur van de activiteit.

De activiteit heeft een duur en een voorgestelde tijd. Maar als de activiteit op het voorgestelde tijdstip zou plaatsvinden, zou deze later eindigen dan de Eindtijd van de dag (die is opgegeven op instituutniveau).

18

De activiteit of module is niet beschikbaar op de voorgestelde begintijd van de activiteit, op welke dag dan ook. Of het beschikbaarheidspatroon van de activiteit of module biedt onvoldoende tijd (op de voorgestelde begintijd) voor de duur van de activiteit.

De voorgestelde begintijd van de activiteit is bijvoorbeeld 12:00 uur en de duur is 5 uur. De module is dan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de hele dag onbeschikbaar, maar de hele dag beschikbaar op woensdag. De activiteit is niet beschikbaar vanaf 15:00 uur op woensdag tot het einde van de dag.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018