Volledige reis controle

Via de optie Volledige reis controle wordt bepaald of Enterprise Timetabler een volledige reeks controles van de reistijd uitvoert wanneer u een activiteit in het Activiteitenoverzicht selecteert.

Als het veld Volledige reis controle is geselecteerd, voert Enterprise Timetabler de volgende reis controles uit:

  • Kunnen de aan de geselecteerde activiteit toegewezen studentensets in alle mogelijke zalen aanwezig zijn op de gespecificeerde begintijd?
  • Kunnen alle mogelijke docenten van de geselecteerde activiteit in alle mogelijke zalen aanwezig zijn op de gespecificeerde begintijd?

Nadat de controle is uitgevoerd, toont Enterprise Timetabler blauwe ruiten om geldige begintijden aan te geven.

Als veel docenten en zalen geschikt zijn voor de activiteit, moet Enterprise Timetabler een groot aantal verplaatsingen controleren. De reiscontroles veroorzaken een merkbaar oponthoud wanneer u de activiteit selecteert.

Als het veld Volledige reis controle niet is geselecteerd, geeft Enterprise Timetabler sneller blauwe ruiten weer. Sommige begintijden zullen echter niet haalbaar zijn, omdat docenten of studenten onvoldoende tijd hebben om naar de zalen te komen die op dat tijdstip beschikbaar zijn.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018