De lay-out van de activiteit bewerken

U kunt de opmaak en de indeling van de activiteitencellen in het rooster bewerken. Zo kunt u belangrijke informatie in dikgedrukte tekst weergeven, en gebieden die lange gegevenswaardes bevatten, zoals weekpatronen, vergroten.

Om het venster van de Activiteitlayout-editor te openen, doet u het volgende:

 • Klik op de knop Opmaak activiteit (zie 1 hieronder) op de Roosterwerkbalk.

Een screenshot met cijfers waarmee de positie van de elementen van de beschikbaarheidspatroon-editor worden aangegeven

De Activiteitlayout-editor (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om het huidige ontwerp aan te passen, doet u het volgende:

 1. Om een element toe te voegen aan het ontwerp sleept u dit vanuit de eigenschappenlijst (zie 2 hierboven) naar het ontwerp. Een lijn of veld geeft een geldig neerzetpunt aan. U kunt de volgende elementen toevoegen aan het ontwerp:
  • Activiteiteigenschappen: bijvoorbeeld de eigenschap Naam afdeling.
  • Item Lege ruimte: Een lege ruimte waarvan u de grootte kunt veranderen.
  • Scheidingsteken: Een lege ruimte die tussen secties geplaatst kan worden, of de omvang van een bestaande sectie verkleinen.
  • Verdeler: Een lege ruimte die tussen secties geplaatst kan worden.
 2. Om een sectie te verplaatsen, kunt u deze slepen. Een lijn of veld geeft een geldig neerzetpunt aan.
 3. Om de afmetingen van een sectie te wijzigen versleept u de rand (3).
 4. Om een sectie op te maken selecteert u de sectie en gebruikt u de functies op de opmaakwerkbalk (4) bovenaan het venster Activiteitlayout-editor.
  • Het selectievakje Kleur activiteittype (5) bepaalt de achtergrondkleur van de sectie. In Enterprise Desktop Reference Data Manager kan een kleur aan een activiteittype worden gekoppeld (zoals een les of een practicum).
 5. Om een element te verwijderen, sleept u het vanuit het ontwerp naar de eigenschappenlijst.
 6. Om het ontwerp op te slaan klikt u op de knop Opslaan (6).

Om onbedoelde wijzigingen te voorkomen, kunt u delen van het ontwerp vergrendelen:

 1. Selecteer één of meer secties.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde sectie.
 3. Klik op een commando in het menu Size Constraints.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018