Toewijzing studentenset aanpassen

U kunt kiezen welke studentensets worden toegewezen aan een activiteit. U kunt kiezen uit sets die beschikbaar zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. U kunt ook studentensets losmaken van een activiteit.

Een screenshot met cijfers voor instructies om de toegewezen studentensets aan een activiteit te wijzigen

Toewijzing van een studentenset wijzigen (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om toewijzing van een studentenset te wijzigen, doet u het volgende:

 1. In het Activiteitenoverzicht selecteert u de activiteit die u wilt wijzigen.
 2. In het menu Aanpassen klikt u op Studentensets aanpassen (zie 1 hierboven). Het venster Studentenset-editor wordt geopend. Het scherm bevat de volgende tabellen:
  • De tabel Beschikbaar bevat studentensets die u aan de activiteit kunt toewijzen. Ze zijn gekoppeld aan de module van de activiteit en beschikbaar op de huidige dag en tijd van de activiteit. Om studentensets op te nemen die niet aan modules zijn gekoppeld, selecteert u Inclusief niet-gekoppelde sets.
  • De tabel Geselecteerd bevat de studentensets die aan de activiteit zijn toegewezen.
 3. Om een studentenset toe te wijzen aan deze activiteit selecteert u de studentenset in de tabel Beschikbaar (2) en klikt u op de pijlknop (3) tussen de tabellen. U kunt meerdere studentensets selecteren. Als u een enkele studentenset hebt geselecteerd, kunt u er op dubbelklikken om deze naar de tabel Geselecteerd te verplaatsen.

  N.B. Een studentenset kan niet aan meerdere activiteiten worden toegewezen die vanuit dezelfde activiteitsjabloon werden aangemaakt. Om deze beperking dwingend op te leggen, maakt Enterprise Timetabler de gekozen studentenset los van andere activiteiten die vanuit dezelfde activiteitsjabloon als deze activiteit werden aangemaakt.

 4. Optioneel: Als de studentenset die u wilt toewijzen niet beschikbaar is op de huidige geroosterde dag en tijd van de activiteit, doet u het volgende om een dag en tijd te vinden waarop de set beschikbaar is:
  1. Beslis of de huidige dag of tijd hetzelfde moet blijven. Klik vervolgens op Zoek (4) naast het deel dat gewijzigd kan worden; u kunt naast de huidige dag en tijd op Zoek klikken. De tabellen die worden weergegeven in de rij Dag/tijd, bevatten dagen en tijden wanneer de studentensets in de tabel Geselecteerd beschikbaar zijn.
  2. Klik op Zoek (5). De tabel Beschikbaar bevat studentensets die beschikbaar zijn op minstens één dag en tijd in de tabellen Dag/tijd.
  3. Selecteer in de lijst Beschikbaar de set die u wilt toewijzen en klik vervolgens op de pijlknop (3) tussen de tabellen.
  4. Selecteer een dag en tijd in de tabellen in de rij Dag/tijd. Of, als u geen dag of tijd selecteert, kiest Enterprise Timetabler de meest geschikte en beschikbare optie.
 5. Om de toewijzing van een studentenset aan deze activiteit ongedaan te maken, selecteert u de studentenset in de tabel Geselecteerd en klikt u op de pijlknop tussen de tabellen.
 6. Klik op Toepassen.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018