Toewijzing middelen wijzigen

U kunt kiezen welke middelen worden toegewezen aan een activiteit. Hoewel Enterprise Timetabler objectief de meest geschikte beschikbare zaal kan bepalen, heeft u bijvoorbeeld een voorkeur voor een andere zaal. Als deze zaal beschikbaar is, kunt u hem toewijzen aan de activiteit.

Om de toewijzing van middelen van een activiteit te wijzigen, doet u het volgende:

 1. In de tabel in het Activiteitenoverzicht, selecteert u de activiteit die u wilt wijzigen.
 2. Beslis of u de toewijzing van middelen van de activiteit wilt wijzigen in sommige weken die het onderwijsweekpatroon van de activiteit vormen, of in alle weken. Wanneer u alleen sommige weken wijzigt, worden varianten aangemaakt.

  N.B. Groene vierkantjes in de weekpatroonbalk geven aan welke weken het onderwijsweekpatroon van de activiteit vormen.

 3. Optioneel: Om alleen sommige weken van de activiteit te wijzigen, doet u het volgende:
  1. Klik op de Roosterwerkbalk op Variantmode (zie 1 hierboven). De weekselectie in de weekpatroonbalk wordt gewist.
  2. In de weekpatroonbalk klikt u op iedere week die u wilt wijzigen. Groene vierkantjes geven de geselecteerde weken aan waarin de toewijzing van middelen wordt gewijzigd. Rode vierkantjes geven de weken aan waarin de activiteit ongewijzigd blijft.

  Tip: Om een reeks weken te selecteren, klikt u en sleept u de muis vanaf de eerste week in de reeks tot de laatste.

 4. Een screenshot die de knop Variantmode aangeeft

  De werkbalkknop Variantmode (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

 5. Handmatig geschikte middelen voor de activiteit selecteren.
 6. Aan de onderzijde van de tab Middelen klikt u op Roosteren.
 7. Als u varianten maakt, kunt u ervoor zorgen dat ze op dezelfde dag van de week plaatsvinden en dezelfde begintijd hebben. Om dit te bereiken klikt u op Ja in het vakje Wilt u ervoor zorgen dat de varianten op hetzelfde moment worden geroosterd?; Enterprise Timetabler geeft deze optie alleen weer als de varianten op dezelfde dag van de week plaatsvinden en op hetzelfde moment beginnen. Nadat u op Ja hebt geklikt, maakt Enterprise Timetabler een Gelijktijdige relatie tussen de varianten.

Resultaat: Als u volledige toestemming hebt om de gekozen middelen te gebruiken, worden deze aan de activiteit toegewezen. De toewijzing van een middel waarvoor u toestemming hebt aangevraagd om te gebruiken, blijft in behandeling totdat uw aanvraag is goedgekeurd.. Als de activiteit ontroosterd was, roostert Enterprise Timetabler de activiteit.

Als de activiteit een vooraf ingestelde vereiste voor een middel heeft en u wijst een ander middel toe, wordt de vereiste gewijzigd. Het wordt een vereiste voor het toegewezen middel.

Als Enterprise Timetabler in variantmode stond, maakt het programma variant activiteiten aan waarvan de onderwijsweekpatronen samen overeenkomen met de oorspronkelijke activiteit. De naam van een variant activiteit bevat een eigen weekpatroon.

 • Als de activiteit die u in stap 1 selecteerde geen variant was, wordt deze verborgen en vervangen in het rooster door twee variant activiteiten. Eén variant staat voor de ongewijzigde weken en heeft dus dezelfde dag en tijd en toegewezen middelen als de verborgen activiteit. Een tweede variant staat voor de gewijzigde weken. De verborgen variant wordt de variant ouder van de nieuwe varianten.
 • Als de variant die u in stap 1 selecteerde een variant was, wordt het weekpatroon hiervan kleiner en de gewijzigde weken worden door een nieuwe variant vertegenwoordigd. Beiden variant activiteiten hebben dezelfde ouder variant.
 • Tip: U kunt de kolom Variant ouder toevoegen aan de tabel in het Activiteitenoverzicht

Nadat Enterprise Timetabler varianten heeft aangemaakt, verlaat het programma de variantmode.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018