Dubbelboeken \ Onder Middelen \ Uit

De instellingen Dubbelboeken, Onder Middelen, en Uit in de oppervlakte Rooster Opties bepalen hoe Enterprise Timetabler omgaat met concurrerende vraag naar hetzelfde item. Er is een aparte instelling voor studentensets, docenten, zalen en uitrustingsitems.

Als de optie Dubbelboeken geselecteerd is, zal Enterprise Timetabler een item dubbelboeken als dit nodig is om een activiteit te roosteren. Enterprise Timetabler roostert bijvoorbeeld twee activiteiten die een vooraf ingestelde eis voor dezelfde zaal hebben op dezelfde tijd, en de zaal wordt aan beide activiteiten toegewezen. Daarna gebeurt het volgende:

  • In het scherm Beperkingen, wordt de Beperking Vermijd dubbele boeking voor het corresponderende type item ingesteld op Nooit.
  • Als een middel dubbel wordt geboekt, wordt een ´Beperking Vermijd dubbele boeking´-probleem gegenereerd.

Als de optie Onder middelen optie is geselecteerd, zal Enterprise Timetabler een item dat tegelijkertijd door twee activiteiten wordt vereist, niet dubbel boeken. Beide activiteiten worden geroosterd, maar het item wordt slechts aan één van de activiteiten toegewezen. In dat geval gebeurt het volgende:

  • In het scherm Beperkingen, wordt de Beperking Vermijd dubbele boeking voor het corresponderende type item ingesteld op Altijd.
  • De activiteit die de benodigde middelen niet toegewezen krijgt, heeft een 'Vermijd Middelen Wanverhouding'-probleem.

Als de optie Uit is geselecteerd, hangt het af van uw instellingen in het scherm Beperkingen of Enterprise Timetabler items dubbel boekt:

  • Als de Beperking Vermijd dubbele boeking voor het corresponderende item type op Nooit is toegepast, zalEnterprise Timetabler items van dat soort dubbelboeken.
  • Als de beperking Altijd is toegepast, of als Gewoonlijk is toegepast (enEnterprise Timetabler staat niet in Beperkingen doorbreken), dan wordt één van de activiteiten die het middel nodig heeft, geroosterd. De andere concurrerende activiteiten worden niet geroosterd.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018