Meer redenen tonen in het Redenenoverzicht

Standaard worden niet meer dan acht redenen getoond in het Redenenoverzicht. U kunt de limiet veranderen tot een maximum van 100 redenen.

Om de limiet aan te passen, doet u het volgende:

  1. In de hoofdwerkbalk klikt u op Open S+ classic . Het scherm Cursusplanner gaat open
  2. In het View/Overzicht menu klikt u op User Preferences/Gebruikersvoorkeuren.
  3. In de tab Scheduling/Roosteren van het scherm User Preferences/Gebruikersvoorkeuren voert u een waarde in of selecteert u deze in het veld Number of reasons to display/Aantal vermelde redenen.
  4. Aan de onderkant van het scherm Course Planner/Cursusplanner klikt u op Modify/Veranderen.
  5. Sluit het scherm Course Planner/Cursusplanner.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018