Een overtollige waiver verwijderen

U kunt een overtollige waiver verwijderen. Als het probleem dat werd opgelost, zich niet opnieuw voordoet, heeft de bijbehorende waiver geen waarde; hij wordt immers niet opnieuw gebruikt. Als het probleem zich opnieuw voordoet, kunt u een nieuwe waiver aanmaken.

Om een overtollige waiver te verwijderen, doet u het volgende:

  1. Als de probleemlijst nog niet wordt weergegeven in het Objectenoverzicht, klikt u op Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht.
  2. Om de oppervlakte Waivers te verruimen, klikt u op de pijlen in de oppervlakte Waivers. De waivers worden gegroepeerd per soort.
  3. Klik op de waiver die u wilt verwijderen. U kunt meerdere waivers selecteren. Om alle waivers binnen een groep te verwijderen, klikt u op het soort probleem.

    N.B. Als een waiver overtollig is, zijn zijn gegevens gecursiveerd en in de kolom Overtollig staat een vinkje. U kunt sorteren en filteren in de kolom Overtollig.

  4. In het menu Acties, wijst u met de pijl naar Problemen, en vervolgens klikt u op Verwijderen.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018