Een Activiteiten Filter aanmaken

Een andere manier om activiteiten in het Activititeitenoverzicht te laden, is activiteiten te zoeken die overeenkomen met de zoekcriteria die u invult. Zo kunt u niet-geroosterde activiteiten vinden die een werkelijk aantal hebben binnen een gespecificeerde bandbreedte.

Een screenshot met cijfers voor instructies om een activiteitenfilter te maken

Een activiteitenfilter maken (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om het activiteitenfilter te gebruiken, doet u het volgende:

  1. Klik in het menu bovenaan het Objectenoverzicht op Activiteitenfilter (zie 1 hierboven).
  2. Als u filtercriteria wilt toevoegen, klikt u op een tab (2), breidt u een groep uit (3) en voert u de filtergegevens in (4). Klik bijvoorbeeld op Algemeen, vouw de groep Grootte uit, klik op Werkelijke grootte en voer waarden in de velden in. U kunt diverse criteria toevoegen aan het filter; een activiteit moet aan alle filtercriteria voldoen. Een filterpictogram op de tabbladen geeft aan welke tabbladen filtercriteria bevatten.
  3. Klik op Filter toepassen (5). Activiteiten die voldoen aan de filtercriteria worden in het Activiteitenoverzicht geladen.

Een activiteitenfilter opslaan

U kunt een activiteitenfilter opslaan en later opnieuw laden. Dit is handig als u een complex filter hebt met veel criteria. Als u dit filter elke keer dat u het wilt gebruiken, handmatig opnieuw moet maken, moet u de exacte filtercriteria onthouden en ze dan afzonderlijk aan het filter toevoegen.

Als u een filter wilt opslaan, klikt u op de knop Opslaan (zie 6 hierboven) onderaan het Objectenoverzicht. In het venster Opslaan als selecteert u een zaal, voert u een bestandsnaam in en klikt u op Opslaan.

Als u een filter wilt laden, klikt u op de knop Laden (7). Selecteer vervolgens in het venster Openen het filter dat u wilt laden, en klik vervolgens op Openen. Klik op Filter toepassen (5) om het geladen filter toe te passen.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018