Maak activiteiten voor een sectie

Enterprise Timetabler kan de activiteiten genereren die een student, die is ingeschreven voor een sectie, moet bijwonen.

Over deze taak: Eerst moet u geldige leveringen voor de secties bepalen. Een levering definieert hoeveel activiteiten per week nodig zijn om het onderwijs van een module te leveren. Ook wordt de lengte van de activiteit door de levering gedefinieerd. Bijvoorbeeld, als er modules zijn die zes onderwijsperiodes per week moeten leveren, kunt u twee leveringen bepalen: 2 activiteiten met een lengte van 3 tijdsduurblokken en 3 activiteiten met een lengte van 2 tijdsduurblokken.

Om activiteiten aan te maken, kiest u een module en vervolgens een levering. Een levering kan voor iedere module worden gebruikt.

Om deze procedure af te ronden, moet Enterprise Timetabler zo zijn geconfigureerd dat het Secties menu wordt weergegeven.

Om activiteiten voor een sectie aan te maken, doet u het volgende:

 1. Om geldige leveringen te definiëren, doet u het volgende:
  1. Wijs in het menu Aanpassen naar Secties, en klik op Wijzig levering sectiestructuur (zie 1 hieronder).
  2. In het venster Wijzig levering sectiestructuur bepaalt u de leveringen. Als u bijvoorbeeld een levering wilt definiëren die uit 2 activiteiten bestaat met een duur van 3 perioden, klikt u op het plusje (2) om een rij aan de tabel toe te voegen. Voer daarna 2 in de kolom No. Occurrences in Week en 3 in de kolom Duur (3) in.
  3. Klik op OK.
 2. Een screenshot met cijfers voor instructies om sectieleveringen te bewerken

  Wijzig levering sectiestructuur (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

 3. Klik in de lijst bovenaan het Objectenoverzicht op Modules (zie 4 hieronder).
 4. Klik op de module (5) waarvoor u activiteiten wilt aanmaken.
 5. Wijs in het menu Aanpassen naar Secties en klik op Genereer activiteiten voor sectie (6).
 6. Selecteer een levering in het gebied Select the required section delivery (7).

  N.B. U kunt uit leveringen kiezen die het aantal door de module vereiste tijdsduurblokken leveren. De vereiste wordt ingesteld in de eigenschap Gebruikerstekst 5 van de cursus of het studieprogramma waaraan de module gekoppeld is. De instelling SourceOfRequiredSectionPeriods in het bestand EnterpriseTimetabler.exe.config bepaalt of Enterprise Timetabler verwijst naar die eigenschap van de cursus, of naar de eigenschap van het studieprogramma.

 7. In het vakje Number to generate (8) typt of selecteert u het aantal secties waarvoor u activiteiten wilt aanmaken.
 8. Als de waarde van No. Occurrences in Week van de geselecteerde levering groter is dan 1, selecteert u in de daglijst (9) de dagen waarop het onderwijs geleverd moet worden. Als de waarde 1 is, hebt u de optie om een dag te selecteren. Als u geen dag selecteert, kiest Enterprise Timetabler tijdens het roosteren de dag waarop de activiteit plaatsvindt.

  N.B. Voor iedere sectie maakt Enterprise Timetabler één activiteit aan met meerdere malen per week. Als de levering die u selecteert bijvoorbeeld uit 2 activiteiten van 3 tijdsduurblokken bestaat, en u selecteert dinsdag en donderdag, creëert Enterprise Timetabler een activiteit van 3 tijdsblokken met dinsdag en donderdag als voorgestelde dagen. Wanneer de activiteit is geroosterd, vindt deze plaats op die twee dagen.

 9. Optioneel: Om de eigenschap Voorgestelde tijd van de nieuwe activiteiten in te stellen, selecteert u een tijd in de lijst (10). Standaard wordt de eigenschap ingesteld op 'Geen voorgestelde tijd'. Om de waarde van deze eigenschap terug te zetten op 'Geen voorgestelde tijd' nadat u een tijd hebt geselecteerd, klikt u op het kruisje naast de lijst.
 10. Een screenshot met cijfers voor instructies om activiteiten voor een sectie te maken

  Activiteiten voor een sectie maken (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

 11. Als de activiteiten middelenvereisten hebben, klikt u op de pijl (zie 11 hierboven) in de corresponderende rij van het gebied Optionally specify resource requirements en geeft u de vereiste op. De tabel Beschikbaar in het gebied Vooraf ingesteld bevat uitsluitend middelen waarvoor u volledige toestemming hebt. De controlefuncties in de Resource Editor zijn gelijk aan de controlefuncties die beschreven worden in Een flexibel benodigd middel toevoegen aan een activiteit en Een vooraf ingestelde vereiste aan een activiteit toevoegen:
  • Het veld Vereist aantal is gelijk aan het veld Nummer.
  • De oppervlakte Geschiktheden is gelijk aan de tabel Beschikbaarheden.
  • N.B. In het scherm Resource Editor kan een flexibele vereiste uitsluitend bestaan uit een lijst geschiktheden.
  • De oppervlakte Vooraf ingesteld is gelijk aan de tabel Handmatige selectie. Wanneer u geschiktheden kiest, wordt de tabel Beschikbaar in de oppervlakte Vooraf ingesteld bijgewerkt.
  • Om de middelen te selecteren die u wilt toevoegen als vooraf ingestelde vereisten, verplaatst u deze van de lijst Beschikbaar in de oppervlakte vooraf ingesteld, naar de lijst Geselecteerd.
 12. U kunt studentensets aanmaken om de studenten te vertegenwoordigen die deelnemen aan de secties. Voor iedere activiteit wordt één studentenset aangemaakt. Om studentensets aan te maken, doet u het volgende:
  1. Selecteer Create Student Set (12).
  2. In het veld onder het selectievakje kunt u de preview van de naam van de studentenset bekijken.
  3. Om de naam te wijzigen, klikt u op Studentenset Naam, past u de opties in het scherm Studentenset Naam aan, en klikt u op Opslaan. De controlefuncties in de oppervlaktes Basis, Scheidingsteken, en Voorvoegsel zijn gelijk aan diegene die beschreven worden in Opties om activiteiten te kopiëren. Maar in het gebied Basis zijn Module (die overeenkomt met de optie 'naam van het item dat u hebt geselecteerd' in Opties om activiteiten te kopiëren) en Andere de enige opties.
 13. Klik op Genereer (13) om activiteiten te genereren.

Resultaat: Enterprise Timetabler genereert het gevraagde aantal activiteiten. De activiteitnaam bevat de naam van de module. Als u ervoor kiest om een studentenset aan te maken, wordt deze aan de activiteit toegewezen.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018