Een gezamenlijke activiteit aanmaken

U kunt gezamenlijke activiteiten (JTA's) aanmaken in Enterprise Timetabler. Meer informatie over gezamenlijke activiteiten vindt u in Gezamenlijke activiteiten.

Over deze taak: De activiteiten die door een gezamenlijke activiteit in het rooster worden vervangen, moeten hetzelfde onderwijsweekpatroon hebben, en kunnen geen variant activiteiten zijn.

Om een gezamenlijke activiteit aan te maken, doet u het volgende:

 1. Bepaal welke methode u gaat gebruiken om de ouder activiteiten te selecteren:
  • U kunt een primaire ouder activiteit selecteren en vervolgens andere activiteiten toevoegen aan de JTA. U kunt andere activiteiten in het scherm Gezamenlijke activiteiten toevoegen, waarin alleen de activiteiten worden opgesomd die u aan de JTA kunt toevoegen.
  • U kunt alle activiteiten selecteren om toe te voegen aan de JTA. U selecteert de activiteiten in het Activiteitenoverzicht, daarom moet u er zeker van zijn dat al uw geselecteerde activiteiten met een JTA gecombineerd kunnen worden. Als de selectie activiteiten bevat die niet gecombineerd kunnen worden, worden sommige activiteiten niet aan de JTA toegevoegd. De JTA vervangt een groep activiteiten die aanwezig zijn binnen uw meervoudige selectie en kan worden gecombineerd.
 2. Afhankelijk van de door u gekozen methode, volgt u de toepasselijke onderstaande aanwijzingen:
  • In de tabel in het Activiteitenoverzicht selecteert u de primaire ouderactiviteit die u voor de JTA wilt kopiëren (zie 1 hieronder).
  • In de tabel in het Activiteitenoverzicht selecteert u meerdere activiteiten om toe te voegen aan de JTA.
 3. In het menu Acties klikt u op Gezamenlijke activiteit (2). Het venster Gezamenlijke activiteiten wordt geopend. N.B. Als Activitietsjablonen of Studieprogramma's in het menu bovenaan het Objectenoverzicht is geselecteerd, is de menuoptie Gezamenlijke activiteit niet ingeschakeld.
 4. Een screenshot met cijfers voor instructies om een gezamenlijke activiteit te maken

  Een gezamenlijke activiteit maken (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

 5. Als u één activiteit hebt geselecteerd in het Activiteitenoverzicht, voegt u andere activiteiten toe aan de JTA. Als u meerdere activiteiten selecteerde, kunt u optioneel meer activiteiten toevoegen aan de JTA.
  1. Klik in de sectie Kandidaten voor gezamenlijke activiteiten op een module in de lijst Module (zie 3 hierboven). De tabel in het gebied Kandidaten voor gezamenlijke activiteiten bevat activiteiten van die module die u kunt toevoegen aan de gelijktijdige activiteiten. Als de module geen geschikte activiteiten bevat, is de tabel leeg. De toestemming die aan u is verleend, bepaalt tot welke activiteiten u toegang hebt.
  2. Selecteer activiteiten in de tabel (4). U kunt meerdere activiteiten selecteren.
  3. Klik op de pijl boven het gebied Kandidaten voor gezamenlijke activiteiten (5).
 6. Selecteer een primaire ouderactiviteit in de lijst Hoofdactiviteit (6) boven de bovenste tabel. Indien u in het Activiteitenoverzicht één activiteit hebt geselecteerd, is deze al ingesteld als de hoofdactiviteit.

  N.B. De tijdsduur van de gezamenlijke activiteiten is gelijk aan de tijdsduur van de hoofdactiviteit.

 7. Op de tab Opties (7) selecteert u of eigenschapswaarden van de nieuwe JTA uitsluitend van de primaire ouder worden gekopieerd, of dat de eigenschapswaarden van alle ouderactiviteiten worden gecombineerd. Meer informatie over de opties vindt u in Opties Gezamenlijke activiteiten.
 8. Optioneel: De naam en beschrijving veranderen.
 9. Klik op OK (8). Het venster Gezamenlijke activiteiten wordt gesloten en het volgende gebeurt:
  • Enterprise Timetabler creëert de JTA.
  • Enterprise Timetabler creëert relaties tussen de JTA en zijn ouder activiteiten. De relaties koppelen de JTA indirect aan de modules waarvan de ouder activiteiten deel uitmaken. Wanneer Enterprise Timetabler de activiteiten opsomt waaruit een of meer van deze modules bestaan, bevat de lijst de JTA.
  • De ouder activiteiten zijn verborgen; de middelen die hieraan waren toegewezen kunnen nu aan andere activiteiten worden toegewezen. Om toegang te krijgen tot de eigenschappen van de ouder activiteit of deze te wijzigen, selecteert u de activiteit in de bovenste tabel van het scherm Gezamenlijke activiteiten, en klikt u vervolgens op Geselecteerde Ouders aanpassen.
  • De studentensets die zijn toegewezen aan de ouder activiteiten worden toegewezen aan de JTA.
  • Als de hoofdactiviteit geroosterd was, worden de gezamenlijke activiteiten op dezelfde positie in het rooster geroosterd. Er worden middelen toegewezen aan de JTA. Als er beperkingen worden doorbroken, wordt een roosterprobleem gegenereerd.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018