Een geroosterde activiteit kopiëren (slepen en neerzetten)

U kunt in één handeling een geroosterde activiteit kopiëren en de nieuwe activiteit op een specifieke dag en tijd roosteren. De eigenschapswaarden, vereisten, opvolgende verhoudingen en toegewezen studentensets van de nieuwe activiteit worden gekopieerd van de bestaande activiteit.

Over deze taak: Uw mogelijkheid om een activiteit te kopiëren hangt af van de aan u verleende toestemming.

Een screenshot met cijfers voor instructies om een activiteit te kopiëren via slepen en neerzetten

Een activiteit kopiëren via slepen en neerzetten (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om een activiteit te kopiëren, doet u het volgende:

 1. Zoek de activiteit die u wilt kopiëren. U wilt bijvoorbeeld de activiteiten weergeven die toegewezen zijn aan of een vooraf ingestelde vereiste hebben voor een specifieke zaal:
  1. Selecteer in de lijst bovenaan het Objectenoverzicht een soort item (zie 1 hierboven).
  2. Optioneel: Om het item gemakkelijker te vinden, kunt u kolommen toevoegen aan de tabel; sommige kolommen bevatten misschien gegevens die u helpen het item waar u naar zoekt, te identificeren. U kunt items zoeken, filteren en groeperen. in de tabel, en u kunt de items sorteren.
  3. Selecteer items in de tabel (2). Om meerdere items te selecteren, houdt u de Ctrl toets ingedrukt terwijl u op de items klikt. De activiteiten die aan de items zijn gekoppeld, worden in de tabel in het Activiteitenoverzicht geladen.
 2. In de tabel in het Activiteitenoverzicht selecteert u de activiteit die u wilt kopiëren (3). In het roostergebied heeft de activiteit een rood kader.
 3. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u de bestaande activiteit naar een andere begintijd (4) in het roostergebied sleept.
  • Geldige begintijden worden door blauwe ruiten aangegeven. De begintijden doorbreken geen beperkingen van de activiteit, van middelen die geschikt zijn voor de activiteit, of van items die gekoppeld zijn aan de activiteit, zoals de module of studentensets. Geschikte middelen waarvoor u volledige toestemming hebt om te gebruiken, zijn op deze tijden beschikbaar.
  • U kunt tijden weergeven wanneer middelen waarvoor u toestemming moet aanvragen om te gebruiken, beschikbaar zijn. Klik op Aanvragen (5) op de Roosterwerkbalk; oranje driehoekjes geven geldige begintijden aan.
  • Een geschikt middel voldoet aan de vereisten van de activiteit; het is in eigendom van, of wordt gedeeld met de afdeling van de activiteit; en als het middel een zaal is, heeft het een zone die overeenkomt met, of deel uitmaakt van de zone van de activiteit, en een capaciteit die gelijk is aan of groter is dan de grootte van de activiteit. N.B. Als de activiteit een vooraf ingestelde vereiste heeft voor een middel, kunnen alleen de begintijden wanneer het middel beschikbaar is, geldig zijn.
 4. Om de kopie aan te maken, laat u de muisknop los. De nieuwe activiteit is geroosterd en geschikte middelen zijn eraan toegewezen.

N.B. De middelen die toegewezen zijn aan de nieuwe activiteit, kunnen afwijken van de activiteit die werd gekopieerd. Hierdoor verschijnt de nieuwe activiteit mogelijk niet in de tabel in het Activiteitenoverzicht.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018