Opties om activiteiten te kopiëren

De functie Kopieer Activiteiten wordt door meerdere opties beheerst.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Optie

Meer informatie

Kopieën

Het aantal nieuwe activiteiten dat werd aangemaakt toen de kopieerfunctie werd gebruikt.

Basis

De naam van iedere kopie bevat een stamtekst waaraan andere tekst kan worden toegevoegd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor de stamtekst:

  • De naam van het item dat u in het Objectenoverzicht selecteerde. Bijvoorbeeld, als u Zaal selecteerde van de lijst aan de bovenzijde van het Objectenoverzicht , dan heeft deze optie het label Zaal, en de stamtekst is de naam van de zaal die u in de tabel Objectenoverzicht selecteerde. De tekst wordt weergegeven in een veld naast de optie.
  • Activiteit: De naam van de gekopieerde activiteit.
  • Andere: Overige tekst. Om tekst te specificeren, klikt u op Andere en vervolgens typt u de tekst in het veld naast de optie.

Scheidingsteken

De naam van elke kopie kan een scheidingsteken tussen de basistekst en het achtervoegsel bevatten. Om een scheidingsteken te gebruiken, schakelt u het selectievakje naast de kop Scheidingsteken in, en voert u de tekst in het veld in het gebied Scheidingsteken in.

Achtervoegsel

De naam van iedere nieuwe activiteit kan een achtervoegsel achter de basistekst bevatten. Het achtervoegsel is een letter of nummer waarvan de waarde bij iedere kopie toeneemt.

Om een achtervoegsel te gebruiken, vinkt u het selectievakje naast de titel Achtervoegsel aan en selecteert u Karakter of Nummer; vervolgens past u de corresponderende opties aan.

Karakteropties:

  • Selecteer of hoofdletter (A-Z) of kleine letter (a-z) karakters worden gebruikt.
  • In de Begin lijst selecteert u het karakter dat voor de eerste kopie gebruikt wordt.

Getal opties:

  • In de Begin lijst selecteert u het getal dat voor de eerste kopie gebruikt wordt. Bijvoorbeeld 1.
  • In de Nummers lijst selecteert u het aantal cijfers waaruit het achtervoegsel moet bestaan. Als u bijvoorbeeld 3 selecteert, wordt het achtervoegsel 001.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018