Toegangsbeheer van gebruikers tot gegevens en functies

Afhankelijk van uw instituut, hoeven mogelijk niet alle gebruikers in een Enterprise Timetabler omgeving van meerdere gebruikers toegang te krijgen tot alle roosters en gegevens van middelen. Sommige gebruikers hebben misschien alleen toegang nodig tot de boekingmode omdat zij beheerders van middelen zijn en geen roosteraars.

Een instituut kan bijvoorbeeld een centraal roosterteam hebben en teams voor het roosteren op afdelingen. Een afdelingsteam heeft eventueel geen recht om middelen toe te wijzen die niet toebehoren aan die afdeling. Beveiligings rechten kunnen leiden tot een bijbehorende databeperking in Enterprise Timetabler, zodat de applicatie, wanneer deze door een afdelingsgebruiker wordt opgestart, alleen die middelen in de gebruikersinterface toont die tot die afdeling behoren. Databeveiligings rechten worden beheerd in Authorisation Manager.

Een afdeling kan beschikken over een beheerder die boekingen aanmaakt voor afdelingsmiddelen. Zijn of haar databeveiligings rechten kunnen worden gecombineerd met applicatiebeveiligings rechten, zodat alleen deze beheerder toegang heeft tot boekingmode. Hierdoor kunnen alleen middelen worden geboekt die tot de eigen afdeling behoren. Applicatiebeveiligings rechten wordt beheerd in Authorisation Manager.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018