Beperkingen doorbreken

Om te voorkomen dat Enterprise Timetabler roosteroplossingen aanbiedt die conflicten en andere problemen bevatten, gebruikt u Enterprise Timetabler doorgaans op een wijze die harde beperkingen dwingend oplegt. Maar in sommige omstandigheden wilt u misschien beperkingen doorbreken.

Als een zaal bijvoorbeeld door twee of meer afzonderlijke groepen studenten gebruikt kan worden voor verschillende activiteiten die tegelijkertijd plaatsvinden, is het acceptabel om de zaal dubbel te boeken.

N.B. Uw mogelijkheid om beperkingen te doorbreken wordt beheerst door de aan u verleende toestemming.

Wanneer Enterprise Timetabler in de mode Beperkingen doorbreken staat, kunt u handelingen uitvoeren die beperkingen doorbreken. Het effect van het gebruik van de mode Beperkingen verbreken is echter afhankelijk van de instellingen in het scherm Beperkingen. Deze instellingen kunnen specificeren dat sommige beperkingen altijd worden afgedwongen.

Om Beperking doorbreken aan/uit te zetten klikt u op Beperkingen doorbreken (zie hieronder) in de werkbalk van Rooster. Wanneer de modus Beperkingen doorbreken actief is in Enterprise Timetabler, wordt een uitroepteken weergegeven en wordt Beperkingen doorbreken weergegeven op de statusbalk onderaan het programmavenster. Als een beperking wordt doorbroken wanneer de modus Beperkingen doorbreken van Enterprise Timetabler actief is, worden roosterproblemen gegenereerd.

Beperkingen doorbreken

Gerelateerde taken

Een roosterprobleem oplossenScientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018